Over ons

Investeringen in huisvesting, kantoren, (spoor)wegen en luchtverbindingen zijn van invloed op hoe uw bedrijf functioneert. Als aannemer in de bouw en/of infrastructuur moet u aan een groot aantal regels en kwaliteitseisen voldoen voor bouwproducten, -materialen en -processen. Bovendien moet u zich houden aan (sectorspecifieke) wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Maar ook uw medewerkers moeten gekwalificeerd en vakbekwaam zijn.

Ontwikkelingen in de (Europese) wet- en regelgeving, meer internationale concurrentie, nieuwe contractvormen en liberalisering betekenen steeds nieuwe en complexe uitdagingen op het gebied van kwaliteit. Kiwa ondersteunt u bij iedere stap. We bieden oplossingen voor alle kwesties die te maken hebben met kwaliteit, van certificering, kwaliteitscontrole en -borging tot tests, inspecties en risicoanalyses. Met onze hulp bespaart u kosten, voldoet u aan alle regels en voorkomt u claims.

Kiwa Bouw

Investeringen in huisvesting, kantoren, (spoor)wegen en luchtverbindingen zijn van invloed op hoe uw bedrijf functioneert. Als aannemer in de bouw en/of infrastructuur moet u aan een groot aantal regels en kwaliteitseisen voldoen voor bouwproducten, -materialen en -processen. Bovendien moet u zich houden aan (sectorspecifieke) wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. De bouw-experts van Kiwa ondersteunen u bij iedere stap en bieden oplossingen alles wat te maken heeft met kwaliteit in de bouwsector: van certificering, kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging tot tests, inspecties en risicoanalyses.

Kiwa BDA

Kiwa BDA bestaat uit de ingenieursbureaus BDA Dakadvies, BDA Geveladvies en het laboratorium Kiwa BDA Testing. Door deze unieke samenstelling is er een team van experts beschikbaar dat theoretische kennis combineert met een grote praktijkervaring. In ons eigen laboratorium kunnen wij fabrikanten ondersteunen bij productontwikkeling en het opstellen van kwaliteitsverklaringen waaronder het BDA Agrément, EAD's en ETA's in heel Europa.

Kiwa KOAC

Kiwa-onderdeel KOAC is dé onafhankelijke advies- en onderzoekspecialist op het gebied van wegen, wegenbouwmaterialen en wegbouwkundige oplossingen. Kiwa KOAC combineert ingenieurskracht met veldervaring en een solide kennis van materialen, constructies en wegoppervlakken. De kennis die hierbij is opgedaan deelt KOAC via Kiwa Training, met een uitgebreid opleidingenaanbod. Het uitgangspunt hierbij is dat een goed wegontwerp, goede kwaliteitsborging en efficiënt wegbeheer alleen mogelijk zijn als er voldoende kennis is van verhardingsconstructies, materialen en risicofactoren.