Overzicht NTA 8133 lithium brandblussers

De Nederlands Technische Afspraak NTA 8133 beschrijft de opbouw, uitvoering en beoordeling van standaard brandblusproeven op lithiumaccu's, bedoeld om de geschiktheid van draagbare blustoestellen voor dit brandtype aan te tonen. Onderstaande (lithium) brandblussers beschikken over een Rijkstypekeur en zijn vervolgens aanvullend met positief resultaat getest volgens de NTA 8133. Deze blustoestellen voldoen hiermee aan de NTA 8133.

Blussers met geslaagde NTA8133 test 600Wh