Brandmeldinstallaties

Naast technische toepassingen (zoals brandblussystemen en brandwerende producten), kun je door veiligheid te organiseren, de veiligheid van een organisatie vergroten. Bijvoorbeeld door de inzet van een draadloos stil alarmsysteem, het veiligstellen van vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren. Door middel van tests en onderhoud zorgt u er voor dat deze onderdelen permanent juist zijn ingericht. Met een certificaat van Kiwa NCP toont u aan dat uw processen continue verbeterd worden en dat u aan de geldende nationale en internationale regels voldoet.

 • De BRL Erkend Basisontwerp Opsteller (K21027) is bedoeld voor het opstellen van installatietechnische uitgangspunten op het gebied van brandveiligheid. Kiwa NCP - PvE - Programma van Eisen - Uitgangspuntendocument
  Lees meer
 • In de CCV certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) zijn criteria opgenomen voor bedrijven die brandmeldinstallaties leveren, aanleggen, onderhouden en certificeren. Kiwa NCP certificeert bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de CCV certificatieschema’s Brandmeldinstallaties.
  Lees meer
 • Ofschoon al eeuwen bekend is dat koolmonoxide levensbedreigend kan zijn, vallen er wereldwijd nog jaarlijks tienduizenden doden door CO-vergiftiging. Koolmonoxidepreventie blijft dus belangrijk, zeker nu huizen steeds beter worden geïsoleerd. Koolmonoxidemelders zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel, mits de melder van goede kwaliteit is en voldoet aan de geldende eisen.
  Lees meer
 • Het procescertificatieschema voor het beheer van Inspecteren, Testen en Onderhouden (ITO) van brandbeveiligingsvoorzieningen (K21031).
  Lees meer
 • Het doel van het certificatieschema K21030 Alarm Transmission Systems is de behoefte van de markt om alarmtransmissiesystemen (ATS) volgens kwaliteitstandaarden te organiseren, op basis van meetbare eisen.
  Lees meer