Kleine blusmiddelen

Blusmiddelen dienen zich voortdurend in goed onderhouden toestand te bevinden. U weet immers nooit wanneer u ze nodig heeft. Heeft u een brandslang of draagbaar blustoestel nodig dan is het van groot belang dat deze op een correcte manier werkt. Het uitvoeren van onderhoud aan draagbare blustoestellen, brandslanghaspels en droge blusleidingen is werk voor specialisten. Deze specialisten weten welke controle- en onderhoudsaspecten van vitaal belang zijn voor de functionaliteit.

Om te waarborgen dat er deskundige en vakbekwame bedrijven zijn voor het onderhouden van blusmiddelen certificeert Kiwa FSS de Onderhoudsbedrijven REOB.

 • Om in Nederland een draagbaar blustoestel op de markt te mogen brengen is het Nederlands Rijkstypekeur vereist. In de EN 3-7 zijn testmethodes opgenomen voor de verschillende brandklassen. Voor Lithium brandblussers is er vooralsnog geen testmethode aangewezen in de EN 3-7. U kunt vanaf nu uw Lithium brandblusser laten testen volgens de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8133.
  Lees meer
 • Certificering volgens het Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) kan bij Kiwa FSS. Een Onderhoudsbedrijf REOB kan op basis van het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen gecertificeerd worden.
  Lees meer
 • Om in Nederland een draagbaar blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen of verhandelen is het Rijkstypekeur vereist. Dit "keurmerk" wordt aangegeven in de ellips op het etiket van een draagbaar blusapparaat.
  Lees meer
 • Het Certificatieschema K21027 Erkend Basisontwerp Opsteller is bedoeld voor het opstellen van installatietechnische uitgangspunten op het gebied van brandveiligheid. Het schema omschrijft de criteria voor bedrijven die gecertificeerd willen worden voor het opstellen van een Basis Ontwerp voor een brandbeveiligingsinstallatie.
  Lees meer