Kleine blusmiddelen

Blusmiddelen dienen zich voortdurend in goed onderhouden toestand te bevinden. U weet immers nooit wanneer u ze nodig heeft. Heeft u een brandslang of draagbaar blustoestel nodig dan is het van groot belang dat deze op een correcte manier werkt. Het uitvoeren van onderhoud aan draagbare blustoestellen, brandslanghaspels en droge blusleidingen is werk voor specialisten. Deze specialisten weten welke controle- en onderhoudsaspecten van vitaal belang zijn voor de functionaliteit.

Om te waarborgen dat er deskundige en vakbekwame bedrijven zijn voor het onderhouden van blusmiddelen certificeert Kiwa FSS (Kiwa NCP) de Onderhoudsbedrijven REOB.