Ontruimingsinstallatie

In geval van nood kan een ontruiming nodig zijn om mensen in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld bij brand is de tijd die er is om een ontruiming uit te voeren essentieel. Een ontruimingsalarminstallatie kan tijdig een bericht verspreiden dat aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen of in veiligheid gebracht kunnen worden. Zo kunnen ongevallen worden voorkomen. In de zorg is het van belang dat de interne organisatie weet waar zich calamiteiten voordoen om tijdig het veiligheidsproces in gang te zetten. Kiwa NCP certificeert bedrijven die zich bezig houden met deze processen en systemen.