Ontruimingsinstallatie

In geval van nood kan een ontruiming nodig zijn om mensen in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld bij brand is de tijd die er is om een ontruiming uit te voeren essentieel. Een ontruimingsalarminstallatie kan tijdig een bericht verspreiden dat aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen of in veiligheid gebracht kunnen worden. Zo kunnen ongevallen worden voorkomen. In de zorg is het van belang dat de interne organisatie weet waar zich calamiteiten voordoen om tijdig het veiligheidsproces in gang te zetten. Kiwa FSS certificeert bedrijven die zich bezig houden met deze processen en systemen.

 • In de certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties (OAI) zijn criteria opgenomen voor bedrijven die Ontruimingsalarminstallaties leveren, aanleggen, onderhouden en certificeren.
  Lees meer
 • Het doel van het certificatieschema K21030 Alarm Transmission Systems is de behoefte van de markt om alarmtransmissiesystemen (ATS) volgens kwaliteitstandaarden te organiseren, op basis van meetbare eisen.
  Lees meer
 • Het certificatieschema 'K21047 Wireless Silent Alarm Systems' is opgesteld voor bedrijven die een certificering wensen te behalen voor het installeren en onderhouden van Draadloze Stil Alarm Systemen. Deze zullen vooral binnen de zorg worden toegepast, maar kunnen ook op bedrijfsterreinen worden toegepast.
  Lees meer
 • Het procescertificatieschema voor het beheer van Inspecteren, Testen en Onderhouden (ITO) van brandbeveiligingsvoorzieningen (K21031).
  Lees meer
 • De K21049 Integrated Security Alarm Solutions is het beoordelingsschema voor het testen, inspecteren en certificeren (TIC) van geïntegreerde alarmbeveiligingssystemen. Dit schema richt zich op de integratie van de verschillende systemen in een gebouw.
  Lees meer
 • Het Certificatieschema K21027 Erkend Basisontwerp Opsteller is bedoeld voor het opstellen van installatietechnische uitgangspunten op het gebied van brandveiligheid. Het schema omschrijft de criteria voor bedrijven die gecertificeerd willen worden voor het opstellen van een Basis Ontwerp voor een brandbeveiligingsinstallatie.
  Lees meer