19 juli 2019

Aankondiging Certificatieschema REOB 5.0

Door de Raad voor Accreditatie is het CCV-REOB-schema versie 5.0 geaccepteerd.

Naar verwachting zal het gewijzigde CCV Certificatieschema REOB versie 5.0 op 1 augustus 2019 gepubliceerd worden. Versie 5.0 van het REOB Certificatieschema zal op 1 december 2019 ingaan.

De overgangsperiode loopt tot 1 december 2020, voor deze datum dienen alle gecertificeerde REOB-bedrijven beoordeeld te zijn op versie 5.0. Op deze datum vervalt ook Versie 4.0 van het REOB Certificatieschema.

Uiteraard zullen wij voor u weer de bekende REOB informatiedagen organiseren. Tijdens deze informatiedagen gaan wij samen met u in op de wijzigingen van het schema en komen de actuele zaken die spelen in de markt aan bod.

Deze REOB informatiedagen zullen op verschillende plaatsen in het land plaats vinden. Informatie hierover zal spoedig volgen.

Heeft u vragen over het REOB-certificatieschema, neemt u dan contact met ons op via NL.Info.NCP@kiwa.nl of op 088-9985100.