27 november 2020

Alarmeringssysteem MultiBel als eerste K21047-gecertificeerd

MultiBel, een private cloudbased smartphoneoplossing voor stille alarmering, is als eerste alarmeringssysteem gecertificeerd volgens Kiwa’s certificeringsschema K21047 voor draadloze stil alarmsystemen. MultiBel kan met het K21047-certificaat aantonen dat zijn alarmeringssysteem voldoet aan geldende Nederlandse en Europese eisen uit onder meer de NEN 2575-4 voor ontruimingsinstallaties en de EN 50136-1/A1 voor alarmtransmissienetwerken.

Bij calamiteiten in gebouwen waarin zich veel mensen bevinden, is het zaak een eventuele ontruiming zo efficiënt en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Goede ontruimingsprotocollen zijn daarvoor essentieel, net als een betrouwbaar systeem waarmee medewerkers, BHV’ers, etc. snel naar de juiste locaties gedirigeerd kunnen worden. Met name in ziekenhuizen en andere zorginstellingen is een ontruimingsinstallatie letterlijk van levensbelang, omdat medewerkers hier verantwoordelijk zijn voor patiënten en bewoners die om fysieke of andere redenen zelf geen vluchtweg kunnen vinden.

Alternatief voor PZI
Nederlandse zorginstellingen zijn daarom wettelijk verplicht om een NEN 2575-4 gecertificeerde stil alarm ontruimingsinstallatie te hebben. Tot nu toe werd hiervoor vaak gekozen voor een personen zoek installatie (PZI) met losse pagers waarmee medewerkers gewaarschuwd kunnen worden in geval van brand of andere calamiteiten. Omdat PZI’s met pagers veel onderhoud vergen en de losse pagers nogal eens worden vergeten of beschadigd raken, klinkt vanuit de branche al jaren de vraag om een oplossing die gebruikt kan worden in combinatie met een smartphone-app. Een smartphone heeft immers vrijwel iedereen continu op zak en wordt zelden vergeten.

Breed inzetbaar
MultiBel biedt die oplossing. Op basis van een private cloud-oplossing voorziet MultiBel in een breed inzetbaar automatisch oproepsysteem waarmee met behulp van onder meer een smartphone-app snel en betrouwbaar een gerichte groep personen gewaarschuwd kan worden bij incidenten, storingen en crisissituatie. MultiBel is perfect geschikt als ontruimingsinstallatie in zorginstellingen, maar kan ook worden gebruikt voor onder meer BHV-alarmering, incidentbestrijding, IT- en productiestoringen en het oproepen van interventieteams.

Strenge eisen
Omdat MultiBel wilde aantonen dat zijn oplossing voldoet aan de verplichte NEN 2575-4 en andere kwaliteitseisen voor stil alarminstallaties, toetste Kiwa het systeem aan het certificeringsschema K21047. Dit bevat naast de functionele eisen uit de NEN 2575-4-eisen ook Europese eisen aan de beschikbaarheid van het systeem en de monitoring van de beschikbaarheid en eisen aan de smartphoneapplicatie die de werking binnen het systeem verzorgt. ‘De markt vraagt al jaren om een goed alternatief voor een PZI-systeem’, vertelt MultiBel-directeur Maurits Knopjes. ‘Vooral omdat die omslachtig werken en onvoldoende betrouwbaar zijn. Kiwa heeft tijdens het certificeringsproces zeer kritisch gekeken naar onze techniek en we zijn trots dat wij als eerste in Nederland voldoen aan de strenge eisen.’

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de productpagina ontruimingsinstallatie van Multibel. Meer over certificering tegen de richtlijn K21047 leest u op de productpagina Draadloze stil alarmsystemen