15 februari 2022

Behoefte aan draadloze alarmsystemen

Vanuit de ARBO-regelgeving is veiligheidstoezicht op alleenwerkenden een wettelijke verplichting. Ook personen die te maken hebben met bedreigingen of die specifieke gezondheidsklachten hebben, willen in een noodsituatie op een snelle en veilige manier hulp kunnen inschakelen. Het schema K21023 Mobile Security richt zich op het veilig informeren van de noodorganisatie over de status van personen, goederen en voertuigen om vervolgens het noodproces te starten.

Naast de beveiliging voor personen richt dit schema zich ook op de beveiliging van mobiele goederen en voertuigen. Het vernieuwde certificatieschema K21023 Mobile Security biedt leveranciers de mogelijkheid om deze diensten onder certificaat te leveren. Hiermee kunnen zij betrouwbare draadloze alarm systemen voor personen, goederen en voertuigen leveren die aantoonbaar voldoen aan de richtlijnen.

Alarmtransmissie en datacentre
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van mobile devices en applicaties, die heel goed kunnen helpen bij het efficiënt alarmeren in geval van een noodsituaties. Deze applicaties op mobiele telefoons, maar ook de alarmknop in de binnenzak of onder een balie maken gebruik van een gehost platform binnen een datacentre, waarna de melding wordt doorgezet naar een alarmcentrale.

Het groeiende bewustzijn dat deze systemen hier gebruik van maken vraagt om een onafhankelijke toetsing van de alarmtransmissie en het datacentre, zodat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze diensten ook vastgesteld kan worden.

Als werkgever, overheid, verzekeraar of gebruiker moet je kunnen vertrouwen op goede en betrouwbare systemen. De beschikbaarheid van de dienst over de gehele keten is hierbij essentieel. Elk onderdeel van de keten, zoals het mobiele apparaat zelf, de verbindingen, de datacenters en de alarmcentrales zijn hierin essentieel. Wanneer één schakel in de keten faalt, kan dit levensbedreigende consequenties hebben voor de gebruiker.

Certificatieschema K21023 Mobile Security
Het certificatieschema K21023 Mobile Security biedt hier uitkomst. Met een certificaat op basis van dit schema, kan een organisatie draadloze alarmsystemen leveren die gegarandeerd voldoen aan de eisen. Hierdoor wordt het voor de gebruiksorganisatie ineens een stuk makkelijker om wél voor een draadloos digitaal systeem te kiezen. Het certificatieschema heeft een duidelijke demarcatie van de verschillende toepassingsgebieden op basis van hun risicovaststelling. Verder zijn alle onderdelen van de keten gedefinieerd en worden eisen gesteld op basis van internationale normen. Hierdoor kan het schema internationaal toegepast worden.  

Het certificatieonderzoek conform K21023
Tijdens het certificatieonderzoek door Kiwa NCP op basis van het schema K21023 wordt een aantal zaken uitvoerig onderzocht.

Het systeem dient aantoonbaar te voldoen aan de eisen voor:

  • beschikbaarheid van de dienst / systeem (uptime);
  • integriteit van de data;
  • het systeem en de dienst moeten confidentieel zijn (data moet afgeschermd zijn en voldoen aan GDPR).

Onderdeel van dit certificatieonderzoek zijn ook:

  • periodieke penetratie- en kwetsbaarheidstesten;
  • testen op de betrouwbaarheid van de verbindingen en de dataopslag bij de redundante datacenters;
  • testen van de applicatie die op de mobiele devices actief is.

Tijdens dit deel van het certificatieonderzoek wordt vastgesteld of de infrastructuur en de applicaties voldoen aan de eisen. Dit is eerste stap in het beoordelingsproces. De tweede stap is de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem om te bepaling dat bij voortduren dezelfde dienst wordt geleverd met dezelfde kwaliteit.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de certificering van uw bedrijf op basis van dit schema? Bekijk dan onze productpagina Certificering K21023 Mobile Security.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op via 088-9985100 of via email op NL.info.ncp.fss@kiwa.com.