4 november 2021

Behoefte aan draadloze stil alarm systemen in de zorg

Bij calamiteiten willen zorginstellingen tijdig de nodige maatregelen nemen en eventueel tot ontruiming overgaan, zonder dat er paniek uitbreekt bij patiënten. Bij deze zorginstellingen groeit dan ook de behoefte aan geïntegreerde draadloze stil alarmsystemen. Dankzij het nieuwe certificatieschema ’K21047 Wireless Silent Alarm Systems‘ kunnen leveranciers nu worden gecertificeerd, waardoor zij systemen kunnen leveren die voldoen aan de richtlijnen.

Met de vraag vanuit de zorg, groeit ook het aantal aanbieders van deze draadloze stil alarm systemen. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van mobile devices en applicaties die heel goed kunnen helpen bij het efficiënt alarmeren in geval van een noodsituatie, zoals bijvoorbeeld brand.

Wanneer je als zorginstelling voor een draadloos stil alarmsysteem kiest, wil je natuurlijk wel dat het systeem voldoet aan de eisen voor inspectie op basis van NEN 2575-4 en wil je weten of een systeem betrouwbaar is qua informatie- en communicatie technologie. Veel aanbieders van draadloze stil alarmsystemen kunnen de betrouwbaarheid nog niet garanderen, met als gevolg dat zorginstellingen vaak nog gebruik maken van verouderde systemen.

Certificatieschema K21047 Wireless Silent Alarm Systems
Het certificatieschema K21047 Wireless Silent Alarm Systems biedt hier uitkomst. Met een certificaat op basis van dit schema, kan een bedrijf draadloze stil alarm systemen leveren die gegarandeerd voldoen aan de eisen. Hierdoor wordt het voor de gebruiksorganisatie ineens een stuk makkelijker om wél voor een draadloos digitaal systeem te kiezen.

Voordelen van een draadloos stil alarm systeem
Een draadloos stil alarm systeem biedt veel voordelen voor het aansturen van het interne brandveiligheidsproces in zorginstellingen. Het systeem registreert bijvoorbeeld of er genoeg ontruimingspersoneel in het pand aanwezig is en wie er reageert als er een melding binnenkomt. Dat is voor het hoofd BHV heel handig, die kan hiermee controleren of er iemand op de melding af gaat en wie dat dan is, zodat niet ál het ontruimingspersoneel tegelijk in actie komt. Het stille alarm geeft daarmee meer sturing aan het brandveiligheidsproces, waardoor dit gecontroleerd en efficiënt verloopt.

Het certificatieonderzoek conform K21047
Tijdens het certificatieonderzoek door Kiwa NCP op basis van het schema K21047 wordt een aantal zaken uitvoerig onderzocht.

Het systeem dient aantoonbaar te voldoen aan de eisen voor:

  • beschikbaarheid (uptime),
  • integriteit (data is niet veranderd) en
  • het systeem dient confidentieel zijn (data moet afgeschermd zijn).

Onderdeel van dit certificatieonderzoek zijn ook:

  • periodieke penetratie- en kwetsbaarheidstesten;
  • testen op de betrouwbaarheid van de verbindingen en de dataopslag bij de redundante datacenters;
  • testen van de applicatie die op de mobiele devices actief is.

Tijdens dit deel van het certificatieonderzoek kunnen wij vaststellen of de infrastructuur en de applicaties voldoen aan de eisen. Dit is eerste stap in het beoordelingsproces.

De tweede stap is de beoordeling van de aanleg en het onderhoud van het Draadloos Stil Alarm Systeem. De aanleg en het onderhoud wordt veelal uitgevoerd door bedrijven die ook brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen leveren.

Ontwikkeling schema K21047 Wireless Silent Alarm Systems
Het schema is tot stand gekomen met kennis en ervaring vanuit de zorg. Op verzoek vanuit de zorg loopt er momenteel een traject om het certificatieschema K21047 Wireless Silent Alarm Systems uit te breiden met de toepassing ‘Bedrijfsnoodorganisaties en bedrijfshulpverlening’ (NEN 8112).

NL_zorgpersoneel met mobiel Depositphotos_139925628_small.jpg

Meer informatie en contact
Wilt u meer informatie over dit certificatieschema of wilt u uw bedrijf aanmelden voor certificering, kijk dan op onze productpagina Certificering K21047 Draadloze Stil Alarm Systemen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of per email via NL.info.ncp.fss@kiwa.com.