4 februari 2021

Besluitenlijsten VBB-systemen aangepast

Het deskundigenpanel VBB-systemen heeft de besluitenlijsten met alle besluiten die van toepassing zijn op brandbeveiliging met blusinstallaties gepubliceerd. 

Eind 2020 heeft het deskundigenpanel VBB-systemen de besluitenlijst geactualiseerd. Tevens is de tekst van de besluiten 8.3 en 10.6 aangepast.

Wat is er gewijzigd: 

  • Bij actualisatie heeft het deskundigenpanel de voormalige lijsten van vervallen besluiten en besluiten buiten toepassing voor nieuwe installaties samengevoegd. Er was geen goede reden om deze apart te publiceren. In de samengevoegde 'Lijst ingetrokken besluiten' staat nu,  waar mogelijk, per wanneer en waarom het besluit is ingetrokken;
  • Besluit 8.3 gaat over systemen die blussen met schuim. De inleidende tekst is aangepast. Er is tekst toegevoegd waarin onderscheid wordt gemaakt tussen zwaarschuimconcentraten – waarvoor TB 81 van toepassing is - en lichtschuimconcentraten.
    Hiermee is duidelijk in welke gevallen besluit 8.3 kan worden gebruikt.
  • De tekst van besluit 10.6 gaat over blusgasinstallaties. Hij is aangepast vanwege het verschijnen van ISO-TS 18025:2018. Die geeft een methode voor het berekenen van onderdruk. Verder is een bepaling toegevoegd over het bepalen van de onderdruk als het technisch niet mogelijk is om dat op de normale manier te doen.

Downloaden:
De Besluitenlijst 2.0 en de Lijst ingetrokken besluiten 1.0 zijn te downloaden van onze productpagina
Certificering volgens het Certificatieschema VBB-systemen (Sprinkler).