15 april 2021

Betere afspraken over inspectie van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties met CCV-keurmerk

De installatie en het onderhoud van brandmeldinstallaties (BMI) en ontruimingsalarminstallaties (OAI) met CCV-keurmerk is van hoge kwaliteit. Dit is dan ook de reden dat inspectie van een installatie met CCV-keurmerk minder uitgebreid is dan die van installaties zonder keurmerk. Afgelopen twaalf maanden hebben vertegenwoordigers van Federatie Veilig Nederland en inspectie-instellingen intensief overlegd om te komen tot nog betere inspectie-afspraken. Dat is goed nieuws voor opdrachtgevers en brandbeveiligingsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk.

Intensievere inspectie bij installaties zonder certificaat
In de toekomst gaan inspecteurs installaties zonder certificaat voor levering of onderhoud intensiever beoordelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door daadwerkelijke beproeving. Bij installaties die geleverd of onderhouden zijn met het CCV-keurmerk is dit al gedaan. In dat geval is een certificaat aanwezig en is er dus ook minder uitgebreide inspectie nodig.

Ook zijn er afspraken gemaakt om feedback op uitgevoerde inspecties beter vorm te geven. Brandbeveiligingsbedrijven van BMI en OAI gaan inspectie-instellingen er nadrukkelijker op aanspreken als ze vinden dat het inspectieschema niet goed gehandhaafd wordt, of als er ten onrechte afkeurpunten zijn vastgesteld. Informatie over mogelijke fouten helpt inspectie-instellingen bij het verbeteren van de dienstverlening.

De verbeterde inspectieafspraken versterken de samenwerking tussen brandbeveiligingsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk en inspectie-instellingen. De afspraken worden in 2021 verwerkt in de volgende versies van de CCV-inspectieschema’s.

Brandbeveiligingsbedrijven met CCV-keurmerk
Brandbeveiligingsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk leveren en onderhouden installaties volgens de geldende NEN-normen. Daarmee voldoet hun werk aan het niveau dat we in Nederland wenselijk vinden. Onafhankelijke certificatie-instellingen zien erop toe dat dit niveau gehandhaafd blijft. De kwaliteit van het werk van deze brandbeveiligingsbedrijven is dus geborgd. Hun klanten kunnen erop vertrouwen dat brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties aan alle eisen voldoen. Een prettige zekerheid.

Vier voordelen van het CCV-keurmerk:
- Levering en onderhoud volgens de geldende NEN-normen
- Borging van kwaliteit door onafhankelijk toezicht
- Klachtenregeling voor het geval er iets fout gaat, de CI is ‘beroepsinstantie’
- Goed voorbereid op inspectie van de brandbeveiliging door inspectie-instelling

Bron: Het CCV

Informatie
Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of via emailbericht NL.info.r2b.fss@kiwa.com.