13 januari 2022

Bijscholing REOB

In het REOB 5.0 certificatieschema is een aanscherping gekomen van de verplichte bijscholing. In de praktijk zien wij de REOB-bedrijven op verschillende manieren met dit onderwerp omgaan. In dit artikel geven wij u meer duidelijkheid over dit onderwerp.

Als we het certificatieschema REOB erbij pakken dan lezen we in artikel 3.2.2.9. Bijscholing, wat de criteria zijn voor de verplichte bijscholing. De belangrijkste onderwerpen lichten wij toe:

  • Theoretische en praktische bijscholing
    De bijscholing dient te bestaan uit een theorie moment waarin veranderingen in regelgeving en technieken worden besproken. Aanvullend dient er een bijscholing in de praktische zin plaats te vinden. De Onderhoudsdeskundige REOB heeft zijn diploma op persoonsniveau behaald. Bij de praktische bijscholing gaat het om de persoonlijke vaardigheid. Het is dan ook van belang dat de praktische training op persoonsniveau plaatsvindt.

    Tip: Laat de verrichtingen bijhouden op een verrichtingenlijst waarmee aantoonbaar is hoe er invulling is gegeven aan het praktijkonderdeel.
     
  • Toepassingsgebied & Het bewijs van de training
    Nieuw is ook de verplichting om een bijscholing te volgen binnen alle deelgebieden waarin de monteur actief is. Is een onderhoudsdeskundige alleen actief in deelgebied A dan zal de reguliere bijscholing volstaan. Worden er ook verrijdbare blustoestellen of droge blusleidingen onderhouden of worden er revisie werkzaamheden uitgevoerd, dan dient er aanvullend een gespecialiseerde bijscholing plaats te vinden.

Onderhoudsbedrijven zelf verantwoordelijk voor een adequate bijscholing
Het Onderhoudsbedrijf is verantwoordelijk voor de juiste bijscholing van zijn Onderhoudsdeskundige(n). Wanneer het onderhoudsbedrijf diverse merken blustoestellen onderhoudt dan dien je dat ook terug te zien in de bijscholing.

Tip: volg de bijscholing per leverancier en op specifiek productniveau of bij een trainer die actief is in de REOB-markt en aantoonbaar product-deskundig is.

Bekijk hier alle REOB-trainingen van Kiwa: REOB-Trainingen