1 juni 2018

BORG Wijzigingsblad A10

Op 1 mei 2018 heeft het CCV de nieuwe VRKI 2.0 gepubliceerd en vanaf dat moment mag deze versie van het instrument ook gebruikt worden. Voor het gebruik binnen BORG 2005 van de vernieuwde VRKI 2.0 geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2019. Vanaf dat moment wordt de VRKI 2.0 definitief en mogen oudere versies niet meer gebruikt worden.

Daarom is er een wijzigingsblad (A10) in de BORG 2005 regeling opgenomen. Hierin wordt naast de wijziging van de naam ook verwezen naar VRKI 2.0 deel A en deel B. 

Deel A is de methode waarmee de risicoklasse voor woningen en bedrijven wordt bepaald, inclusief de daaraan gekoppelde beveiligingsmaatregelen. Deel B geeft inzicht in deze maatregelen. Nieuw is dat aan deel A een intakedocument is toegevoegd, dat de klant meer bij het proces betrekt. 

Het wijzigingsblad A10 en de GIV BORG 2015 versie 2 met de aanvullingen t/m A10 zijn vanaf heden te downloaden van onze website.