7 mei 2018

CCV-certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging gepubliceerd

Het CCV heeft op 1 mei 2018 het CCV-certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging 1.0 gepubliceerd. De Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging heeft op 3 april 2018 met het certificatieschema ingestemd. Het certificatieschema is te vinden op de website van het CCV.  

Organisaties kunnen zich laten certificeren voor het opstellen van: 

  • Uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging
  • Specificaties brandbeveiliging. 

Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging bevat o.a. de beschrijving van de situatie, de brandveiligheidsrisico’s, het doel van de brandbeveiliging, de gemaakte keuzes en één of meerdere specificaties brandbeveiliging. 

Een specificatie brandbeveiliging is de invulling van het uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor een installatietechnische maatregel, de bouwkundige en/of de organisatorische maatregelen, en is onderdeel van het uitgangspuntendocument brandbeveiliging. Voorbeeld: een bouwkundige specificatie bevat de uitgangspunten voor (sub)brandcompartimentering en brandwerendheidseisen aan scheidingen.

Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan contact met ons op, telefoonnummer 088-9985100 of per e-mail op info.ncp@kiwa.nl.