11 mei 2020

CCV publiceert concept-TB 77B en concept-TB 80-2020 voor commentaar

Tot 1 juli 2020 is het mogelijk commentaar in te dienen op twee concepten voor aangepaste Technische Bulletins (TB's) voor blussystemen. 

Het CCV publiceert Technische Bulletins voor sprinkler- en andere blusinstallaties (VBB-systemen), voor als de normen niet duidelijk genoeg zijn.

Er zijn nu twee concepten gepubliceerd voor:

  • Technisch Bulletin 77B over de watervoorziening en
  • Technisch Bulletin 80 – 2020 over onderhoud.

In de concept-TB’s is de regelgeving over hetzelfde onderwerp bij elkaar gebracht. Dat bevordert de eenvoud, eenduidigheid en kwaliteit van de regelgeving voor blussystemen.

Concept-TB 77B bevat nu zoveel mogelijk aspecten voor ontwerp en aanleg van watervoorzieningen voor blussystemen. In TB 77B zijn de TB’s 62, 71A, 74B en 77A samengevoegd.

De onderhoudsbepalingen voor watervoorzieningen voor blussystemen zijn toegevoegd aan concept-TB 80-2020. Daarin is verder een aantal kleine aanpassingen gedaan. Concept-TB 80-2020 is niet alleen van belang voor onderhoudsbedrijven, maar ook voor beheerders van sprinklerinstallaties. De beheerders van deze installaties wordt met nadruk verzocht om hun zienswijze kenbaar te maken.

Op de website van het CCV vind je concept-TB 77B en concept TB 80-2020 voor blusinstallaties. Tot 1 juli kun je via het commentaarformulier commentaar indienen.