26 februari 2021

Certificatieafspraak 2021-01 Toepassing interpretatiebesluiten gepubliceerd

Voor certificatie volgens alle CCV-certificatieschema’s heeft de CvB Brand positief geadviseerd over de certificatieafspraak 2021-01 Toepassing interpretatiebesluiten.

De certificatieafspraak is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder het CCV en is op te vatten als harmonisatieafspraak als bedoeld in artikel 4.1.1 van de schema’s.

Deze certificatieafspraak zorgt ervoor dat alle interpretatiebesluiten nu ook bij aanleg en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties met CCV-keurmerk gebruikt kunnen worden. De interpretatiebesluiten zijn opgesteld door de deskundigenpanels BMI, OAI en VBB en zijn te downloaden vanaf de website van het CCV.

Downloaden:
Certificatieafspraak 2021-01 Interpretatiebesluiten is vanaf heden te downloaden van onze productpagina’s Certificering VBB-systemen, Certificering Brandmeldinstallaties en Certificering Ontruimingsalarminstallaties.

Direct downloaden kan hier: 2021-01 Toepassing Interpretatiebesluiten