8 januari 2021

Certificatieafspraak BMI-OAI gepubliceerd

Het CCV heeft de 'Certificatieafspraak 2020-05 Bepaling uitgangskwaliteit bij onderhoud' gepubliceerd. Deze certificatieafspraak heeft betrekking op de CCV-Certificatieschema’s Onderhouden Brandmeldinstallaties en Onderhouden Ontruimingsalarminstallaties.

Certificatieafspraken:
Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s BMI komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt waardoor verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. Toch dienen certificatiebeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd. Daarom moet worden voorzien in een oplossing. Deze oplossing wordt vastgelegd in een certificatieafspraak. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.

De ‘certificatieafspraak 2020-05 Bepaling uitgangskwaliteit bij Onderhoud’ is vanaf heden te downloaden van onze productpagina Certificering Brandmeldinstallatie en productpagina Certificatie Ontruimingsalarminstallaties.