18 maart 2022

Certificatieafspraak REOB – 2022-01 Bereik van manometers

Het meetbereik van manometers is de afgelopen periode regelmatig onderwerp van gesprek geweest tijdens de audits en inspecties die uitgevoerd worden op basis van het Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen REOB. In de praktijk blijkt de eis aan het meetbereik tot 25 bar of 250 bar onnodig beperkend. Om hier helderheid over te geven heeft het CCV de 'certificatieafspraak REOB – 2022-01 Bereik van manometers' gepubliceerd.

Bij metingen aan de bovenkant van het meetbereik is beschadigen van de meter een risico. Zolang de afleesbaarheid is gewaarborgd en de maximale onnauwkeurigheid niet wordt overschreden, dient de bovengrens van het meetbereik geen doel. Manometers met een groter bereik dan voorgeschreven in 3.2.3.2 van het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen 5.0 + C1 kunnen worden toegepast, mits de afleesbaarheid en nauwkeurigheid (absolute waarde) niet negatief beïnvloed worden.

Download
De Certificatieafspraak REOB 2022-01 Bereik van manometers is vanaf heden te downloaden van onze productpagina Certificering volgens Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB).

Direct downloaden kan hier: Certificatieafspraak REOB – 2022-01 Bereik van manometers

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze certificatieafspraak, neem dan contact op met Jørgen Dohmen, telefoonnummer 06-31935677 of Jorgen.Dohmen@kiwa.com.