17 april 2023

Certificatieafspraak voor BORG-Certificaten BK1 gepubliceerd

Het BORG-keurmerk staat voor kwaliteit van inbraakbeveiliging. BORG-bedrijven zijn gekwalificeerd voor bouwkundige beveiliging (BORG-B), elektronische beveiliging (BORG-E) of beide. Het komt voor dat BORG-B bedrijven certificaten afgegeven op hang- en sluitwerk waarvoor geen eis is gesteld aan de inbraakwerendheid (BK1). Het afgeven van certificaten voor BK1 is in de toekomst alleen nog mogelijk wanneer dit gecombineerd wordt met compartimenterende en/of meeneembeperkende maatregelen. Dit is vastgelegd in een certificatieafspraak. Zo houden we de kwaliteit van de inbraakbeveiliging en het BORG keurmerk hoog.

De keurmerken BORG-B en BORG-E zijn gebaseerd op de Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 (VRKI). Dit is een instrument waarmee een globale risico-inschatting van diefstal en inbraak voor woningen en bedrijven wordt gemaakt. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse een woning of bedrijf valt en wat de hoogte is van de bijbehorende beveiligingsmaatregelen. De VRKI kent vier niveaus voor bouwkundige inbraakwerende maatregelen:

  • BK1: functionerend hang- en sluitwerk en goede kwaliteit van de gevelelementen (geen eis aan de inbraakwerendheid)
  • BK2: 3 minuten inbraakwerendheid
  • BK3: 5 minuten inbraakwerendheid
  • BK4: 10 minuten inbraakwerendheid

Voor niveau BK1 (functionerend hang- en sluitwerk) zijn er geen eisen of testen om de inbraakwerendheid te bepalen. Het is voldoende als de gevel gesloten is en de deuren en ramen op slot kunnen. BK1 zegt daarmee weinig over de kwaliteit van de inbraakbeveiliging. Daarom heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in overleg met de certificatie-instellingen besloten dat afgifte van BORG-certificaten met BK1 alleen toegestaan is wanneer dit gecombineerd wordt met compartimenterende en/of meeneembeperkende maatregelen. Denk daarbij aan maatregelen als het koppelen van goederen of het plaatsen van goederen in een inbraakwerende ruimte. Afgifte van BORG-certificaten BK2, BK3 of BK4 blijft wel mogelijk. Hieraan zijn immers eisen voor de inbraakwerendheid gekoppeld.

Certificatieafspraak

De commissie van Belanghebbenden Inbraakpreventie heeft positief advies gegeven op certificatieafspraak 2023-06 (BORG-certificaten BK1). Hierin is vastgelegd dat een BORG-B bedrijf alleen een certificaat af mag geven voor inbraakbeveiliging met een bouwkundige maatregel BK1 als deze gecombineerd is met een compartimenterende of meeneembeperkende maatregel. 

De certificatieafspraak is vanaf heden te downloaden van de productpagina BORG Inbraakbeveiliging
Direct downloaden kan hier: Certificatieafspraak 2023-06 Certificaten BK1