27 februari 2023

Certificatieafspraken BMI en OAI gepubliceerd

Het CCV heeft twee certificatieafspraken BMI-OAI gepubliceerd. De gepubliceerde certificatieafspraken zijn van toepassing op de CCV-certificatieschema’s Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties.

Certificatieafspraak 2023-03

Certificatieafspraak 2023-03 gaat over deellevering van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. Branddetectiebedrijven leveren niet altijd hele installaties, soms leveren ze alleen een melder of een nevenindicator, of vervangen ze een deel van de installatie. In de afspraak staat wat een levering, een deellevering en een kleine aanpassing is en welke regels gelden voor deelleveringen en kleine aanpassingen.

Certificatieafspraak 2023-04

Certificatieafspraak 2023-04 gaat over de samenhang van gegevens bij onderhoud van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. In deze afspraak staat hoe je moet beginnen met controle van de gegevens voor aanvang van het onderhoud. De afspraak is nodig voor een praktische uitvoering van het onderhoud.

De afspraken kunnen direct worden gebruikt. De certificatieafspraken zijn gepubliceerd bij het certificatieschema waarop ze betrekking hebben.

Downloads: 

De certificatieafspraken zijn vanaf heden te downloaden van de productpagina's Certificatieschema's Brandmeldinstallaties en Certificatieschema's Ontruimingsalarminstallaties

Direct downloaden kan hier:

Wat zijn certificatieafspraken?

Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt waardoor verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. Toch dienen certificatiebeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd. Daarom moet worden voorzien in een oplossing. Deze oplossing wordt vastgelegd in een certificatieafspraak. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.