2 november 2021

Certificatieafspraken BMI-OAI gepubliceerd

Het CCV heeft op 15 oktober 2021 twee certificatieafspraken BMI-OAI gepubliceerd. De certificatieafspraken hebben betrekking op de kwalificatie van medewerkers en de jaarlijkse controle van de meetmiddelen M1 en M2. 

De gepubliceerde certificatieafspraken zijn van toepassing op de CCV-certificatieschema’s Leveren Brandmeldinstallaties en Leveren Ontruimingsalarminstallaties. Certificatieafspraak 2021-06 Kwalificatie van medewerkers is tevens van toepassing op de schema's Installeren Brandmeldinstallaties en Installeren Ontruimingsalarminstallaties.

Downloaden:
De certificatieafspraken zijn inmiddels te downloaden van onze productpagina's Certificatieschema's Brandmeldinstallatie en Certificatieschema's Ontruimingsalarminstallaties

Direct downloaden kan hier:

Wat zijn certificatieafspraken?
Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt waardoor verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. Toch dienen certificatiebeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd. Daarom moet worden voorzien in een oplossing. Deze oplossing wordt vastgelegd in een certificatieafspraak. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.