17 december 2018

Certificatieafspraken BMI/OAI, VBB en REOB

Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt waardoor verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. Toch dienen certificatiebeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd. Daarom moet worden voorzien in een oplossing. Deze oplossing wordt vastgelegd in een certificatieafspraak. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.

Hieronder vind je de certificatieafspraken voor het leveren, installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI), het onderhouden van brandblussystemen (VBB-installaties) en het onderhouden van blusmiddelen.

BMI/OAI:
Certificatieafspraak 2018-01 Beschikbaarheid onderhoudsinstructies
Certificatieafspraak 2018-02 Gebruik model PvE
Certificatieafspraak 2018-03 Tekenen PvE’s

VBB:
Certificatieafspraak 2018-04 Vervaldatum bij onderhoud

REOB:
Certificatieafspraak 2018-05 Onderhoud brandslanghaspels NEN 3211