4 september 2023

Certificatieschema BORG-A gepubliceerd

Op 1 september 2023 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) het nieuwe CCV certificatieschema BORG-A gepubliceerd. Het certificatieschema BORG-A richt zich op het certificeren van een beveiligingsplan voor objecten met een (zeer) hoog risico. De A staat voor advies. Het schema BORG-A gaat in op 2 januari 2024. Vanaf deze datum kan Kiwa NCP uw bedrijf certificeren volgens het nieuwe schema.

BORG-A is een waardevol instrument voor o.a. pandeigenaren en verzekeraars waar beveiliging volgens de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 niet toereikend genoeg is. Het nieuwe keurmerk richt zich met name op een compleet beveiligingsplan voor objecten met een (zeer) hoog risico. Denk hierbij aan musea, veilinghuizen, diamantairs of datacenters.

Het overgrote deel van de te beveiligen objecten in Nederland valt binnen de risicoklassen 1 t/m 3 van de VRKI en is uitstekend te beveiligen met de daarbij behorende maatregelen. Dit is werk voor bouwkundig- en elektronisch gecertificeerde BORG-beveiligingsbedrijven.
Er zijn situaties denkbaar waarbij het risico zo groot of complex is, dat er behoefte is aan een op maat gemaakt beveiligingsplan. Het keurmerk BORG-A richt zich op het certificeren van het beveiligingsplan. Bij het opstellen van het plan door de BORG-A adviseur kan afgeweken worden van de VRKI. De afnemer van een BORG-A beveiligingsplan kan erop vertrouwen dat het plan een goede mix is van organisatorische, bouwkundige, compartimenterende, elektronische, alarmerende, reactieve en meeneem beperkende beveiligingsmaatregelen. Deze combinatie staat bekend als OBESCAR.

Verzekeraars en opdrachtgevers

Verzekeraars zoeken naar manieren om risico’s op een verantwoorde manier af te dekken. Zij verwijzen hiervoor naar de VRKI. Met BORG-A komt een onafhankelijk instrument beschikbaar voor complexe risico’s. Het CCV is verantwoordelijk voor onderhoud van dit certificatieschema. Certificatie-instellingen controleren o.a. de kwaliteit van de beveiligingsplannen en de kwalificaties van het personeel. Dankzij het BORG-A keurmerk kunnen afnemers erop vertrouwen dat het beveiligingsplan voldoet aan de vooraf gestelde eisen en past bij het risico.

Uitvoeren maatregelen BORG-A beveiligingsplan

Op basis van het BORG-A beveiligingsplan kunnen BORG-B en BORG-E gecertificeerde beveiligingsbedrijven direct aan de slag met het realiseren van de bouwkundige en elektronische beveiliging. Zij hoeven in dat geval geen risicoanalyse uit te voeren op basis van de VRKI 2.0, er ligt immers al een gecertificeerd BORG-A beveiligingsplan. Daarmee vormt BORG-A een aanvulling op de al bestaande BORG-keurmerken.

BORG-A uitvoerig getest in de praktijk

In de eerste helft van 2023 vonden er pilots plaats bij zowel grote als kleine beveiligingsbedrijven. Het BORG-A certificatieschema is meerdere keren getoetst in de praktijk en waar nodig verder verbeterd. BORG-A sluit aan op de behoefte die er is onder opdrachtgevers, beveiligingsbedrijven en verzekeraars om ook objecten met een (zeer) hoog risico aantoonbaar goed te kunnen beveiligen.

Ingangsdatum

Het BORG-A certificatieschema gaat in op 2 januari 2024. Op deze datum worden ook de nieuwe BORG-B en BORG-E certificatieschema’s gepubliceerd.

Certificering door Kiwa NCP

Vanaf 2 januari 2024 kunt u uw bedrijf, volgens het Keurmerk BORG-A, laten certificeren door Kiwa NCP. Heeft u interesse in een certificering volgens BORG-A en wilt u nu alvast meer informatie? Neem dan contact met ons op via NL.info.ncp.fss@kiwa.com of telefonisch op 088-9985100.

Wilt u weten welke stappen er genomen worden tot uw bedrijf gecertificeerd is? Bekijk dan onze Infographic 'Uw certificering uitgevoerd door Kiwa NCP'.

Download

Het nieuwe CCV-Certificatieschema BORG-A is vanaf heden te downloaden van de productpagina BORG Inbraakbeveiliging Certificering door Kiwa NCP.

Direct downloaden kan hier: CCV Certificatieschema BORG-A.


Bron: het CCV