17 december 2018

Certificatieschema’s BMI 5.0 gepubliceerd

Op 15 december 2018 zijn de CCV-certificatieschema’s BMI versie 5.0 gepubliceerd. De ingangsdatum van de schema’s is gesteld op 1 april 2019, vanaf deze datum zijn de gecertificeerde bedrijven verplicht versie 5.0 te volgen. Beoordelingen dienen dan ook vanaf deze datum gebaseerd te zijn op versie 5.0. De nieuwe certificatieschema’s mogen vanaf de datum van publicatie al wel gebruikt worden.

De einddatum van de Certificatieschema’s Leveren en Installeren BMI 4.0 is 1 april 2020, de einddatum van het Certificatieschema Onderhoud BMI 4.0 is 1 juli 2020.

In hoofdstuk 1.6 van de certificatieschema's is een overzicht van wijzigingen ten opzichte van de vorige versies opgenomen.

Een aantal voorname wijzigingen zijn:

Certificatieschema Onderhoud brandmeldinstallaties:

 • Steekproefomvang en frequentie is gereduceerd;
 • Deelonderhoud is verduidelijkt;
 • NEN2654-1:2018 wordt aangestuurd;
 • Onderhoudsplan en Rapport van Onderhoud o.b.v. NEN2654-1;
 • Mogelijkheid tot gecombineerd BMI en OAI onderhoudscertificaat.

Certificatieschema Installeren en Leveren Brandmeldinstallaties:

 • NEN2535:2017 en NPR2576:2018 worden aangestuurd;
 • Deellevering o.b.v. modificatie en uitbreiding is omschreven;
 • Mogelijkheid tot gecombineerde BMI en OAI registraties zoals checklisten, Rapporten van Oplevering en certificaten.

Algemene wijzigingen:

 • Bepalingen t.b.v. het beoordelen van diploma’s zijn opgenomen;
 • Tijdsbesteding voor initiële en periodieke beoordelingen (audits) vastgelegd;
 • Alle diensten en leveringen vallen onder de certificatieschema;
 • Nauwkeurigheid meetmiddelen is verruimd en wijze van controle is omschreven.

De nieuwe certificatieschema’s BMI versie 5.0 zijn vanaf vandaag te downloaden van onze website.

Download de de nieuwe schema's hier:
Certificatieschema Leveren BMI Versie 5.0
Certificatieschema Installeren BMI Versie 5.0
Certificatieschema Onderhouden BMI Versie 5.0