11 juni 2018

Cursus ISO 27001 - voorbereiding op certificering

Uitgevoerd door Kiwa NCP.
Gefaciliteerd door Kiwa R2B.
 

Informatiebeveiliging is niet meer weg te denken. De bedreigingen worden groter en de eisen ten aanzien van beveiliging worden steeds zwaarder. Reden genoeg om voor u zelf maar ook voor uw opdrachtgevers aantoonbaar grip te krijgen op uw informatiebeveiliging.

In deze cursus leren wij u hoe u zelf een ISMS (Informatie Security Management Systeem) kunt opzetten en krijgt u controle over de informatiebeveiliging, waarmee u uw organisatie beschermt tegen de gevaren van cybercrime en datalekken.

Duur
De cursus bestaat uit 5 dagdelen: 3 ochtenden en een laatste hele lesdag, waarbij de cursusdag wordt afgesloten met een beoordeling van de praktijkopdracht en een schriftelijk examen.

Doelgroep
De cursus ISO 27001 is een voorbereiding op certificering en richt zich op iedereen die verantwoordelijk is voor of betrokken bij de beveiliging van bedrijfsinformatie, waaronder bijvoorbeeld medewerkers die zich bezig houden met interne audit, medewerkers die betrokken zijn bij het opzetten van het informatie beveiligingsbeleid binnen de organisatie, kwaliteitsmanagers en overige verantwoordelijken.

Prijs
De kosten voor het volgen van de cursus ISO 27001 bedragen EUR 980,– per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief examenkosten en diploma, lesmateriaal en catering, gebaseerd op het prijspeil van 2018.

Programma
Tijdens de cursus leert u zelf stapsgewijs en gestructureerd een basis ISMS opzetten, invoeren en beheren volgens ISO 27001. Na afloop van deze cursus kunt u een ISMS voor uw eigen of ander bedrijf opzetten.

In het ISMS worden alle maatregelen, processen en procedures rondom informatiebeveiliging vastgelegd. Dit ISMS geeft aan hoe men binnen een organisatie met informatiebeveiliging omgaat. In het ISMS moet zijn omschreven hoe een organisatie zichzelf continu op het gebied van informatiebeveiliging kan verbeteren. Het is een dynamisch document wat bekend en gedragen behoort te zijn bij directie en management, maar ook binnen de gehele organisatie.

Alle maatregen dienen controleerbaar en naspeurbaar te zijn.

De theorie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • ISO27001 certificering;
  • wet- en regelgeving;
  • beheersmaatregelen.

In het praktijkgedeelte worden de verplichte documenten binnen ISO27001 op basis van de praktijk (eigen bedrijf) uitgewerkt. Deze documenten vormen de basis voor het ISMS.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen en een cijfer voor het door u gemaakte ISMS handboek. Deze twee onderdelen vormen samen één eindcijfer, u ontvangt bij een positief resultaat het Kiwa NCP diploma ISO 27001.

Les data
Dinsdagochtend 11 september 2018.
Dinsdagochtend 25 september 2018.
Vrijdagochtend 19 oktober 2018.|
Dinsdagochtend 6 november 2018 en examen op dinsdagmiddag 6 november 2018.

Informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij André Nederlof, info.ncp@kiwa.com.