7 maart 2023

Docent Leon van Oudenaarden over de training Werken met de VRKI

‘Persoonlijke leerdoelen deelnemers staan centraal’

Leon van Oudenaarden is al jaren bij Kiwa NCP actief als auditor en inspecteur voor onder andere de certificatieschema’s BORG Inbraakbeveiliging, Video Security Systems (VSS) en bouwplaatsbeveiliging. Daarnaast verzorgt Leon de training Werken met de VRKI. Wij spraken met Leon over de toegevoegde waarde van deze opleiding en zijn eigen rol daarbij. ‘Ik vind het prachtig om de kennis die ik heb opgedaan als monteur en tijdens de audits en inspecties te delen met vakgenoten.’

Wat wil je cursisten meegeven bij deze training?

Ik vind het belangrijk dat deelnemers actief betrokken zijn bij de training, vandaar het maximum van vijftien deelnemers. Door die kleinere groepen kan ik ervoor zorgen dat de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers voldoende aan bod komen. Bij de start van de training inventariseer ik waar cursisten in de praktijk tegenaan lopen, zodat ik daar extra aandacht aan kan besteden. Het is belangrijk dat deelnemers aan het eind van de training in staat zijn om de Verbeterde Risicoklassen Indeling (VRKI) op de juiste wijze toe te passen voor het beveiligen van woningen en bedrijven. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat cursisten tevreden zijn over de training en dat ze er het maximale uit hebben gehaald.

Kun je iets vertellen over de inhoud van de training?

Een groot deel van onze klanten houdt zich dagelijks bezig met het aanleggen van inbraakbeveiligingssystemen en bouwkundige inbraakbeveiliging, zoals hang- en sluitwerk op deuren en ramen. De VRKI speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de juiste risicoklasse en het adviseren van de juiste combinatie van maatregelen om vervolgens het optimale beveiligingssysteem te ontwerpen. Onze klanten, veelal MBV’ers en TBV’ers, werken dus dagelijks met de VRKI. De VRKI biedt voldoende mogelijkheden om passende maatregelen te adviseren, maar moet dan wel op de juiste wijze worden toegepast.

Dat leren cursisten tijdens deze training. We gaan in op een correcte toepassing van de VRKI. Dat doen we aan de hand van enkele casussen die cursisten gezamenlijk gaan uitwerken. Alle onderdelen van de VRKI - zoals de risicomatrix, de definities, het uitwerken van het beveiligingsplan en de maatregelen – komen uitgebreid aan bod. Daarna worden alle casussen besproken met de deelnemers. Als afsluiting van de training wordt een toets afgenomen.

Waarom deze toets?

Aan de hand van deze toets zie ik of iedere deelnemer de inhoud van de training begrepen heeft. Blijkt dat niet zo te zijn, dan neem ik achteraf contact op met de cursist om de resultaten te bespreken en aanvullende uitleg te geven. Een cursist is niet uit beeld zodra hij of zij de trainingsruimte heeft verlaten. Daarnaast is het resultaat van de toets ook heel belangrijk voor mij als trainer. Behalve als een stukje nazorg voor de cursisten, zie ik de toets ook als een onderdeel van de evaluatie. Zo kan ik de training continu blijven verbeteren en aanpassen aan de leerbehoefte van de cursisten.

Hoe weet je of de cursisten tevreden zijn over de training?

Regelmatig ontvang ik na een training een berichtje van deelnemers. Daaruit blijkt dat de inhoud van de training interessant is voor cursisten en het interactieve van de training mensen aanspreekt. Wat zeker ook zeer gewaardeerd wordt, is dat wij tijd besteden aan de persoonlijke leerdoelen en tussentijdse vragen. Bij Kiwa FSS willen we continu blijven verbeteren. Als bij de evaluatie blijkt dat er aanleiding is om een training te wijzigen of aan te vullen, dan anticipeer ik daarop. Hierdoor blijft de training actueel en van hoge kwaliteit.

Leon van Oudenaarden
Auditor
leon.van.oudenaarden@kiwa.com
06-11584696
Kiwa_Echt Mooij Fotografie.web-9035.jpg

 

Data en locatie

Wilt u ook de training ‘Werken met de VRKI 2.0’ volgen? Kiwa FSS biedt de training aan op de volgende data en locatie:

  • 11 april te Zaltbommel
  • 31 mei te Zaltbommel
  • 12 september te Zaltbommel
  • 18 december te Zaltbommel

Aanmelden