14 juli 2022

Een inspectie geeft inzicht in de staat van de bouwkundige brandveiligheid

Bouwkundige brandveiligheid kan worden ingezet voor verschillende doelen. Denk hierbij aan de bedrijfscontinuïteit, het milieu, het beperken van slachtoffers en of schade aan derden. Bedrijfscontinuïteit komt veelal voort uit de wens van de gebruiker-eigenaar of verzekeraar. Naast bovengenoemde doelen zijn er vanuit de bouwregelgeving ook primaire doelen.

De doelen lijken in eerste instantie eenvoudig en logisch, maar blijken in de praktijk complex. Dit komt doordat bouwkundige brandveiligheid vele uitvoeringsvormen heeft. Bij de verschillende uitvoeringsvormen worden verschillende bouwmaterialen gebruikt, die allen specifieke voorwaarden hebben ten aanzien van de montage en het gebruik. De diversiteit van eisen, producten en bijkomende aspecten, zoals bij voorbeeld de invloed op de ventilatie van het gebouw, maakt dat voor de realisatie van de bouwkundige brandveiligheid meerdere specialismen van toepassing zijn.

Deze specialismen zijn nodig om met detailkennis de bouwproducten vervolgens op een juiste manier en volgens de voorschriften te kunnen toepassen.

Inspectie bouwkundige brandveiligheid
Een inspectie van de bouwkundige brandveiligheid helpt u om te bepalen of uw gebouw en de daarin te realiseren werkzaamheden voldoen aan de eisen. Voor nieuwbouw, verbouw en bestaande gebouwen geeft een inspectie bouwkundige brandveiligheid inzicht in de staat van de (te realiseren) brandveiligheid.

Een inspectie van de bouwkundige brandveiligheid is zo goed als de regeling waaronder deze plaatsvindt. Kiwa R2B voert deze inspecties uit op basis van het VIVB inspectieschema bouwkundige brandveiligheid en eigen methoden. Dit schema is in het beheer bij VIVB.

Kwaliteit staat bij ons in een hoog vaandel. Kiwa R2B is dan ook geaccrediteerd (registratienummer I040 op basis van de norm NEN-EN-IEC 17020) voor de uitvoering het VIVB inspectieschema bouwkundige brandveiligheid.

Door het laten uitvoeren van een inspectie door Kiwa R2B krijgt u inzicht in de staat van de bouwkundige brandveiligheid en of voldaan is aan de brandveiligheidseisen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de inspecties bouwkundige brandveiligheid door Kiwa R2B? Bekijk dan onze productpagina Inspectie bouwkundige brandveiligheid door Kiwa R2B.