7 maart 2022

Een inspectie PKVW geeft inzicht in de doeltreffendheid van inbraakbeveiliging

Als we de statistieken van het CBS bekijken dan daalt het aantal woninginbraken al jaren. In december 2016 waren er 6501 woninginbraken, terwijl dit er in december 2021 nog maar 2406 waren. Het zakken van het aantal woninginbraken heeft mede te maken met de steeds betere kwaliteit van de beveiliging van de woningen en het toenemende aantal woningen en bedrijfspanden dat beveiligd wordt door vakmensen.

Het spreekt voor zich dat het aantal inbraken in woningen, maar ook in bedrijfspanden, nog verder omlaag gebracht moet worden. Immers, niemand wil geconfronteerd worden met de schade die een inbreker achterlaat en waardevolle, vaak persoonlijke bezittingen die verdwenen zijn. Naast deze materiële schade kan een inbraak ook emotionele schade bij bewoners of eigenaren van bedrijfspanden opleveren.

Steeds meer woningbouwverenigingen, huiseigenaren en bedrijfseigenaren laten hun woning(en) en / of bedrijfspand beveiligen. Maar hoe weet je als eigenaar van een woning of pand nu of de getroffen beveiligingsmaatregelen goed zijn?

Het begint bij het zoeken naar een betrouwbaar beveiligingsbedrijf, waarvan vastgesteld is dat het bedrijf betrouwbaar is, zich aan de richtlijnen houdt én kwaliteit levert. Daarnaast speelt de controle op de beveiligingsmaatregelen een grote rol. Een inspectie op de beveiligingsmaatregelen is dé manier om te controleren of de getroffen maatregelen voldoen aan de eisen.

De beveiliging van woningen is veelal gebaseerd op het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Een inspectie van de maatregelen wordt dan ook uitgevoerd volgens de eisen van het PKVW.

Inspectie Politie Keurmerk Veilig Wonen
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een zeer effectief middel op het gebied van (woning)inbraakpreventie en sociale veiligheid. De Regeling PKVW richt zich op de beveiliging van woningen, woongebouwen, complexen en woonwijken. Naast het gebruik van SKG-gecertificeerd hang- en sluitwerk, richt het PKVW zich bijvoorbeeld ook op een goede verlichting, wat weer een stukje sociale controle oplevert.

Binnen het PKVW zijn 2 methodieken ontwikkeld:

  • PKVW Bestaande bouw (woningen ouder dan 2 jaar)
    Voor de bestaande bouw wordt de inspectie op woningniveau en/of op complex niveau uitgevoerd. Dit zijn veelal projecten die onderdeel zijn van grootschalige renovatie werken, waarbij de opdrachtgever (veelal een woningbouwvereniging) besluit om hun oude woningbestand te “updaten” en daarbij direct de inbraakpreventie van de woningen meenemen.
  • PKVW Nieuwbouw
    Voor het PKVW-nieuwbouw worden inspecties uitgevoerd op de van toepassing zijnde Kavel, Gebouw en Woning-eisen (K-, G- en W-eisen). Het PKVW is voor een opdrachtgever een hulpmiddel, waarbij de verplichte samenhang van de K-, G- en W-eisen de effectiviteit van de maatregelen sterk verbeterd.

Een inspectie op de beveiligingsmaatregelen volgens het PKVW is dan ook een uitstekende manier om te controleren of de getroffen beveiligingsmaatregelen ook daadwerkelijk voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Kiwa R2B kan deze PKVW-inspectie voor u verzorgen. Sinds 1997 zijn wij als inspectie-instelling betrokken bij de uitvoering van het PKVW. Onze inspecteurs zijn dagelijks op pad om woningbouwprojecten in het gehele land te toetsen op de eisen van het PKVW.

Wanneer bij inspectie blijkt dat er correct invulling is gegeven aan de gestelde eisen, wordt er een inspectiecertificaat verstrekt. Dit certificaat geeft vaak een korting op de premie bij de verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie
Meer weten over de inspectie PKVW door Kiwa R2B? Bekijk dan onze productpagina: Inspectie Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via 088-9985100 of via email op NL.info.r2b.fss@kiwa.com.