13 juni 2023

ESSC als eerste bedrijf gecertificeerd volgens K21049 Integrated Security Alarm Solutions

ESSC NV uit Wilrijk richt zich op fysieke beveiliging en biedt haar klanten inbraakbeveiligings-, toegangscontrole- en camerasystemen, waarbij zij zich richten op de integratie van deze systemen. ESSC biedt hiermee een complete beveiligingsoplossing. Niet vreemd dus dat ESSC zich als eerste professional door Kiwa FSS liet certificeren tegen het schema K21049 Integrated Security Alarm Solutions’, het nieuwe schema voor de integratie van beveiligingssystemen. Stefan Spaak, schemamanager bij Kiwa, sprak met Toon Eeckelaert, directeur bij ESSC over de certificering en het traject dat daaraan vooraf ging.

Vertel eens iets over jullie organisatie, hoe ziet dat eruit?

ESSC is een integrator in elektronische beveiliging met de focus op B2B op het hogere segment. De focus ligt vooral op toegangscontrole, inbraakdetectie en camerasystemen en de integratie van deze drie verschillende systemen in één geheel.

Hoe kunnen we dit voor ons zien, de integratie van deze systemen?

Toegangscontrole-, inbraakdetectie- en camerasystemen zijn drie verschillende systemen waarbij we voor de gebruiker een stuk integratie doen, bijvoorbeeld wanneer je bij het opzoeken van een log in de toegangscontrole, de bijbehorende camerabeelden erbij kan krijgen door eenvoudig ergens op te klikken. Dus echt het samenbrengen van de systemen, het integreren, en het daardoor gebruiksvriendelijker te maken. Deze driehoek van beveiligingssystemen sluit heel mooi aan op het schema K21049.

Wat betekent deze certificering voor jullie?

De reden dat wij als ESSC voor deze certificering hebben gekozen is tweeledig:
De certificering helpt ons om professioneler te zijn, de prosessen gaan we in detail beter beheren. Maar vooral kunnen we hiermee onze klanten een vorm van waarborg, de garantie, geven dat wij aan de eisen van een internationale norm voldoen. Waarbij we ons niet beperken tot alleen het klassieke, zoals alleen inbraakdetectie, maar drie zeer belangrijke productdelen inbraakdetectie, toegangscontrole en camerasystemen onder dit certificaat uitvoeren. De markt focust zich vooral erg op inbraakdetectie, wij willen het veel ruimer zien. De klant weet dat de verschillende systemen voldoen aan de eisen, dat we werken met bepaalde processen. We willen graag mark gebonden richtlijnen mee integreren, zoals TAPA in logistieke omgevingen of de ISPS voor bedrijven die in de havens gelegen zijn. We willen graag een perfecte eenheid maken voor verschillende factoren en dat daarbij het proces van het begin af aan goed gelijmd is. De certificering is voor ons een ondersteuning zodat we ons kunnen differentiëren van onze concurrenten, waarbij onze werkwijze het doel beoogd en kwalitatief in orde is.

Heeft u nog grote wijzigingen moeten doorvoeren binnen uw organisatie om de certificering te behalen?

Grote wijzigingen hebben wij niet hoeven doorvoeren, doordat wij al ISO9001 gecertificeerd zijn. Dat betekent dat onze werkwijzen, processen en documenten al goed in beeld zijn en dit proces al voor een groot deel beheren. Anderzijds hebben we een aantal zaken toegevoegd die voor ons ondertussen al vanzelfsprekend waren, die worden nu al in een vroeg stadium kenbaar gemaakt aan onze klant. Er zijn dus wel aanpassingen geweest, maar geen grote aanpassingen. We zijn al professioneel bezig, het gaat dan meer om details en specifieke eisen.

Hoe heeft u het initiële traject, om te komen tot het certificaat, ervaren?

In het begin vrij spannend, moet ik heel eerlijk zeggen, we waren eigenlijk op zoek om iets gelijkwaardigs te doen, daarin zagen we wat tekortkomingen voor  bepaalde marktsegmenten. We zijn verder op zoek gegaan en kwamen bij Kiwa uit. Hierbij kregen we een hele goede introductie over de norm. Daarbij is het een internationale norm, dat heeft veel toegevoegde waarde voor ons bedrijf. We zijn daarna goed in de norm gedoken, daar is wel wat tijd naar toe gegaan. We hebben Kiwa vooraf wat vragen gesteld en ook de antwoorden gekregen, wat maakte dat het uiteindelijk heel inzichtelijk werd.

Dat is een weg die iedereen doormoet, je moet door de normen worstelen, want daar gaat het uiteindelijk over en hoe reflecteer ik dat in de praktijk? Dat stuk is ons uiteindelijk erg meegevallen, de begeleiding was zeer goed. Daarna kregen we de audit die uit twee delen bestond, procesmatig op kantoor en onsite op locatie. Dit is voor ons zeer positief en correct verlopen. Ook wel streng, maar correct. We hebben het certificatietraject absoluut als positief ervaren.

Waren er na de audit nog aandachtspunten die u voor uzelf heeft opgeschreven?

In het Program of Requirements (POR), het programma van eisen pakket, hebben we in het traject nog wel wat aanpassingen gedaan om het tot een volwaardig en volledig document te maken. Verder waren er niet veel zaken waar aanpassingen nodig waren.

Wat betekent de certificering op basis van het schema ‘K21049 Integrated Security Alarm Solutions’ voor uw klanten?

We hebben één specifieke klant, hier hebben we ook een deel van de audit bij gehad, die erg enthousiast was. Je kunt je dan direct afvragen waarom deze specifieke klant zo enthousiast was. Wij zitten in een B2B relatie, waarbij zowel hun als onze klanten internationale klanten zijn. Het karakter van de certificering is veel ruimer dan alleen het inbraakgedeelte. Dat is een punt dat ik voor onszelf belangrijk vind, maar ook naar de klant toe. De focus ligt vooral op het gedeelte inbraaksysteem, maar veel minder de camerasystemen en toegangscontrole. Daar bieden we nu één geheel voor met een volledig internationaal karakter. Dat heeft veel meer waarde dan alleen een lokale certificering. We willen deze certificering in de gehele Benelux gaan inzetten. Bij alle nieuwe projecten, die we echt starten vanaf nul, wordt automatisch de certificatie meegenomen. Bij bestaande projecten maken we eerst een nul-meting voor we overgaan tot certificering.

Verwacht u dat de certificering makkelijk te behouden is?

Mijn inziens wel, uiteraard moet ieder bedrijf zijn focus erop houden. Wij zien de certificering zeker niet als een verplichting. De toegevoegde waarde die iedereen eruit kan halen, zowel onze klanten als wijzelf, beschouw ikzelf als een drive om onze processen en onze output die we afleveren aan onze klanten nog meer te ondersteunen. Met de certificering willen we ons onderscheiden van de vele spelers op de markt die deze certificering niet hebben.

Heeft het traject ook gezorgd voor meer bewustzijn bij medewerkers?

Jazeker, we hebben enige tijd geleden al met alle medewerkers gesproken en ze goed op de hoogte gebracht over wat de norm is, wat de norm inhoud en waarom we dit gaan toepassen. Bij de audit waren er een paar triggers, de vraag is wat je doet met deze triggers. Je kunt zeggen dat ze geen probleem vormen, maar je kunt ook nadenken over hoe je het beter kunt doen. Ondanks dat het geen stopbord was om het certificaat te behalen, zijn deze triggers zeker ook bij de gesprekken met de medewerkers aan bod gekomen. Door de certificering komen deze triggers meer op de radar bij ons allemaal.

Verwacht u dat u meer klanten op dit schema kunt certificeringen?

Dat is bij ons zeker de bedoeling. Onze klanten zijn stuk voor stuk internationaal georiënteerde bedrijven. 95 procent van onze klanten gaan waarde hechten aan deze certificering. Bij deze klanten verwacht ik de certificering zeker te kunnen toepassen.

Verwacht u nog een lange en duurzame relatie met Kiwa?

Ja zeker weten, daar geloof ik absoluut  in. Deze samenwerking ligt volledig in lijn met onze business strategie. Daarom zie ik het enorm positief in.

Er zit veel toegevoegde waarde in die voor beide bedrijven een win-win situatie oplevert, waardoor deze samenwerking nog veel meer kansen heeft om op lange termijn te volhouden.

20230316_171625 Small 650.jpg

Scheme manager Stefan Spaak reikt het K21049 certificaat uit aan Toon Eeckelaert, directeur ESSC NV.