17 januari 2022

Wat betekent de Fluor regeling voor de REOB bedrijven?

Kiwa werkt mee aan een gezonde toekomst. Er zal daarom ook een bijdrage gevraagd worden van de REOB-bedrijven die bij Kiwa gecertificeerd zijn om Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) uit te faseren. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen met koolstof-fluorverbindingen, die zich niet laten afbreken.

Waar een hard stuk plastic uit de natuur gehaald kan worden, is dat voor fluorsurfactants haast onmogelijk. Deze stoffen laten zich niet afbreken, maar hopen zich onder andere op in het vetweefsel van de dieren die in zee leven. Dezelfde dieren worden gebruikt in de voedselketen.

De wereldwijde vervuiling met fluorchemicaliën lijkt nu nog beperkt, maar als er geen stappen worden gemaakt naar een gezonder milieu zal de concentratie van deze stoffen zoveel toenemen dat dit een gevaar kan veroorzaken voor de gezondheid van mens en dier.

shutterstock_53449726 650.jpg

PFOA
Het gebruik van fluorhoudende schuimen wordt steeds verder afgebouwd. Sinds 4 juli 2020 geldt een verkoopstop op PFOA/C8 en vanaf 4 juli 2021 is een voorraadverbod van kracht. PFOA C8 mag niet meer gebruikt worden in trainingsschuim en alleen op vloeistofbranden worden ingezet.

Vanaf 1 januari 2023 mag PFOA niet meer gebruikt worden indien het niet opgevangen kan worden. Vanaf 4 juli 4 juli 2025 geldt een algeheel verbod op het gebruik van blusschuim met PFOA.

Nieuwe regelgeving
Op basis van nieuwe regelgeving zal de gehele PFAS-groep uitgefaseerd worden. Dat betekent dat er niet meer per variant wordt gekeken wanneer deze uitfasering nodig is. Er zal een generiek besluit komen voor alle PFAS-producten. De verwachting is dat nieuwe regelgeving in 2022 geëffectueerd zal worden.

PFAS en het REOB-onderhoudsbedrijf
Uiteraard krijgen ook REOB-bedrijven steeds meer met de aanscherping van regelgeving te maken. Benader daarom de huidige leverancier van de blustoestellen en vraag hoe zij omgaan met de overgangstermijnen naar een draagbaar blustoestel zonder fluor.

De uitfasering zal ook met de eindklant moeten worden besproken. Dat is van belang omdat zij mogelijk in het bezit zijn van blustoestellen met fluor. Het besluit dat deze stoffen niet meer toegepast mogen worden zal wellicht eerder zijn dan de einddatum (leeftijd) van de blussers van uw klant. Bij het uitgebreid onderhoud zal daarmee mogelijk de overstap gemaakt moeten worden naar een nieuw blustoestel.

Modificatie bestaand blustoestel naar fluorvrij
Het zal in een enkel geval mogelijk zijn om een blustoestel te modificeren naar een fluorvrije brandblusser. Op de brandblusser moet er dan wel reeds een bestaand Rijkstypekeur van kracht zijn. De fluorhoudende producten zaten los opgeslagen in een cartouche en het etiket van het blustoestel wordt aangepast. De leeftijd van het blustoestel moet wel overeenkomen met de periode van het Rijkstypekeur van de nieuwe configuratie. In alle ander gevallen is modificatie niet mogelijk. Er kan geen fluorvrij schuim in een blustoestel worden gedaan

waar eerder een premix in zat. De coating van het blustoestel zal vervuild zijn met fluor. Ook dient er een nieuwe EN 3-7 test gedaan te zijn op basis van de nieuwe samenstelling.

Het vervangen van een blusstof die niet is geregistreerd onder het van toepassing zijnde Rijkstypekeur is niet alleen verboden maar brengt ook de nodige risico's met zich mee. De blusrating van fluorvrij schuim zal met name in de brandklasse B lager zijn.  Andere risico's met betrekking tot de gebruiksveiligheid en toepassing komen dan voor risico van de partij die de blusstof heeft veranderd.

Afvoer blustoestellen
Vang al het schuim en spoelwater op en bied dit aan bij een gecertificeerde afvalverwerker. Sommige partijen zijn zelf gespecialiseerd in het afvoeren van brandblussers en blusschuim. Op deze manier draagt het REOB-bedrijf bij aan een gezonde toekomst zonder PFAS in het milieu.

Let op dat op het afvoeren van brandblussers en schuimen milieuregels van toepassing zijn, het overtreden van deze regels kunnen zeer hoge boetes als gevolg hebben.