6 juli 2023

Gebouwverlichting in het Politiekeurmerk

De werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) heeft besloten dat de verlichting in een woongebouw gedimd mag worden. Het besluit Gebouwverlichting in het Politiekeurmerk is in werking getreden per 1 juli 2023.

Het Politiekeurmerk heeft al in de PKVW-handleidingen van 2020 ingespeeld op het thema ‘energiebesparing’. In deze handleidingen werd in 2020 al toegestaan verlichting te dimmen in een aantal ruimten. Onder bepaalde voorwaarden mocht de verlichting zelfs uitgeschakeld worden. Bijvoorbeeld in algemene compartimenten, bergingen van complexen en collectieve fietsenstallingen. In parkeergarages mocht alleen gedimd worden. Mondiale ontwikkelingen maken dat het steeds gebruikelijker is om ook in andere ruimten te dimmen. Het Politiekeurmerk onderkent het belang en heeft in de werkgroep Kwaliteitsbeheer besloten dit op een verantwoorde manier mogelijk te maken.

Met de aanpassing van de eis wordt zoveel mogelijk meebewogen met de wens tot
energiebesparing, maar is er ook oog voor de sociale veiligheid.

Download hier het besluit van de werkgroep kwaliteitsbeheer PKVW: Gebouwverlichting in het Politiekeurmerk 

Bron: www.politiekeurmerk.nl