26 juli 2023

Gedragscode voor bedrijven met Politiekeurmerk aangepast

De PKVW Regeling is aangepast. De wijzigingen zijn met name tekstueel, waardoor de regeling beter leesbaar is. Voor de toelatingseisen aan PKVW erkende bedrijven en het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen is niets gewijzigd. Wel is de gedragscode aangepast. De ingangsdatum van de nieuwe regeling is 1 juli 2023.

In 2021 rekende een pas erkend PKVW-bedrijf, dat voldeed aan alle toelatingseisen, ongehoord hoge bedragen voor het openen van deuren. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), eigenaar van het PKVW, wilde hiertegen optreden. Helaas bood de PKVW-regeling voor bedrijven onvoldoende mogelijkheden dit bedrijf aan te pakken en de erkenning in te trekken. Daarom is artikel 2.8, waarin de gedragscode is beschreven, aangepast. Dit is gedaan in goed overleg met de erkende bedrijven die participeren in de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW.

Daarnaast is in de PKVW- regeling expliciet de voorwaarde opgenomen, dat bij beveiligingsmaatregelen met een bedrag boven de € 500 (inclusief btw) een offerte moet worden gemaakt. Dat is wel gebruikelijk, maar door het expliciet te benoemen, biedt het ons nu de mogelijkheid om afscheid te nemen van een PKVW-erkend bedrijf als hij niet aan deze voorwaarde voldoet. Dat is fijn, omdat dit soort bedrijven niet passen in het kwaliteitssysteem van PKVW.

Het doel van de Regeling PKVW voor bedrijven is het adequaat beveiligen van woningen. Dat gebeurt door het vastleggen van eisen en werkwijzen voor een beveiligingsbedrijf om een erkend PKVW-bedrijf te worden en te blijven. Een PKVW-bedrijf is door erkenning gerechtigd om certificaten en/of verklaringen af te geven op woningen in de bestaande bouw binnen het vakgebied bouwkundige beveiliging onder de noemer van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). PKVW-bedrijven die in het bezit zijn van een diploma PKVW-nieuwbouw (dag 1 uit de opleiding PKVW-Bouwplanadviseur) mogen naast het afgeven van certificaten en/of verklaringen op woningen in de bestaande bouw ook het PKVW adviseren en certificeren op nieuwbouwwoningen gelegen op een vrije kavel.

Bron: https://www.politiekeurmerk.nl/portfolio/regeling-pkvw-voor-bedrijven/

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Kijk dan op onze productpagina Certificering Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).