3 oktober 2023

Gevolgen wijzigingen CCV-schema’s leveren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Op 1 september zijn de nieuwe CCV-Certificatieschema’s Leveren van Brandmeldinstallaties 6.0 en Leveren van Ontruimingsalarminstallaties 5.0 gepubliceerd. De nieuwe schema’s gaan in op 1 december 2023. Per deze datum zal Kiwa NCP de beoordelingen uitvoeren tegen de eisen van de nieuwe schema’s. In de nieuwe versies van de schema’s Leveren BMI en Leveren OAI zijn verduidelijkingen en diverse tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

De voornaamste wijzigingen hebben te maken met de feitelijke levering van de installatie, zoals o.a.:

 • Keurmerk ook op rapport van oplevering
  Het keurmerk is niet meer alleen voorbehouden voor toepassing op het certificaat, het komt ook op het rapport van oplevering.
 • Deellevering en kleine aanpassing
  Branddetectie- en ontruimingsalarmbedrijven leveren niet alleen complete installaties. Er kan ook sprake zijn van een levering van een deel van een installatie of een kleine aanpassing.
 • Omgaan met een attest Installatiewerk
  Verduidelijking hoe het branddetectie-/ontruimingsalarmbedrijf moet omgaan met een attest voor het installatiewerk, waarvoor het bedrijf niet zelf de opdrachtgever is.

Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen die betrekking hebben op de voorwaarden en uitvoering van certificatie:

 • Wijze van beoordeling door de certificatie instelling bij productgerichte beoordeling (de steekproef inspectie) is deels aangepast waarbij beoordeling van het eindproduct, de feitelijke installatie, leidend is. Beoordeling op het volgen van vereiste processen en procedures is primair onderdeel van de beoordeling van het kwaliteitssysteem. In geval van afwijkingen kunnen deze onderwerpen uiteraard wel onderdeel worden van de beoordeling;
 • Mogelijkheid voor de certificatie instelling om verbeterpunten te rapporteren;
 • Opvolging en afhandeling van minor afwijkingen door het gecertificeerde bedrijf kunnen anders plaatsvinden dan voorheen.

Als voorbeeld: De afhandeling van een minor afwijking
Een minor afwijking, die vastgesteld was bij een productgerichte beoordeling (inspectie), kon eerder pas worden afgesloten als binnen de gestelde termijn van 3 maanden zowel correcties, corrigerende maatregelen als effectiviteit van de getroffen maatregelen kon worden vastgesteld.

In de nieuwe schema’s ligt de focus op correctie van de geconstateerde afwijking. Het resultaat en de effectiviteit van de corrigerende maatregelen dient aantoonbaar te zijn tijdens de eerstvolgende kantooraudit.

Verschil in afhandeling tekortkomingen

Deze gewijzigde manier van afhandeling van tekortkomingen is vooralsnog niet doorgevoerd in de certificatieschema’s Installeren en Onderhouden BMI / OAI. Is uw bedrijf ook gecertificeerd op basis van één of meerdere van deze schema’s, dan krijgt u te maken met een verschil in afhandeling van tekortkomingen.

Om dit te voorkomen heeft Kiwa NCP dit onderwerp voorgelegd in het harmonisatieoverleg met de andere Certificatie-Instellingen en het CCV. Waar nodig zal dit leiden tot het vaststellen van certificatieafspraken.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe schema’s of uw bedrijfscertificering, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of NL.info.ncp.fss@kiwa.com of neem contact op met uw auditor.

Training Werken met de Certificatieschema's Fire Safety BMI en OAI

Om de gewijzigde schema's goed te implementeren in uw kwaliteitssysteem bieden wij diverse trainingen aan. De nieuwe certificatieschema’s leveren BMI en OAI zijn inmiddels verwerkt in de trainingen die u bij ons kunt volgen. Onderstaande training wordt gegeven op basis van de nieuwste versie van de schema’s.

Voor meer informatie of om direct aan te melden, klikt u hier: Training Werken met de Certificatieschema's Fire Safety BMI en OAI