5 juli 2019

Gewijzigd certificatieschema Particuliere Alarmcentrales gepubliceerd

Op 1 juli 2019 is het gewijzigde certificatieschema PAC versie 3.0 gepubliceerd. Aanleiding voor deze wijziging is de gewijzigde Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (RPBR).

Met de aanpassing van de RPBR per 1 april 2019 worden aan Videotoezichtcentrales (VTC) dezelfde eisen gesteld als aan een Particuliere Alarmcentrales (PAC). Hiervoor is het toepassingsgebied van het certificatieschema uitgebreid. De wijzigingen in versie 3.0 zijn zo minimaal mogelijk gehouden, passend bij de wijzigingen in de RPBR.

Het toepassingsgebied van dit certificatieschema betreft de processen van Particuliere Alarmcentrales en Videotoezichtcentrales die leiden tot de juiste afhandeling van (alarm)signalen:

  • Particuliere Alarmcentrale (PAC)
    Het ontvangen en beoordelen van door alarmapparatuur verzonden signalen (zoals inbraakalarmen, brandalarmen, storingsmeldingen bij inbraakalarminstallaties en brandmeldinstallaties) en de met abonnee afgesproken actie in gang zetten
  • Videotoezichtcentrale (VTC)
    Het ontvangen en beoordelen van door videoapparatuur verzonden beelden (zoals alarmsignalen vanuit videocamera’s, het periodiek uitkijken van beelden) en de met abonnee afgesproken actie in gang zetten

Gezien de aanwijzing van het certificatieschema in de RPBR is de titel van het certificatieschema niet gewijzigd. Het certificatiemerk is in het verlengde hiervan eveneens niet aangepast.

Downloaden:
Versie 3.0 van het certificatieschema PAC is vanaf heden te downloaden van onze website.

Wilt u het schema direct downloaden, klik dan hier.

Certificering door Kiwa NCP
Wilt u uw Particuliere Alarmcentrale of Videotoezichtcentrale door Kiwa NCP laten certificeren op basis van het gewijzigde certificatieschema, neemt u dan contact met ons op.

Informatie / Offerte
Heeft u inhoudelijke vragen, neemt u dan contact op met de schemamanager Jan Bokma, Jan.Bokma@kiwa.nl of op 06-82222337.

Wilt u direct een offerte aanvragen, mail dan naar NL.Offertes.NCP@kiwa.nl