16 december 2021

harmonisatieafspraak '2021-06 Onderhoudsrapporten BMI en OAI' gepubliceerd

Op 30 november heeft het CCV de harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging '2021-06 Onderhoudsrapporten BMI en OAI' gepubliceerd. De harmonisatieafspraak heeft betrekking op het gebruik van de certificatiemerken Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI) in het Rapport van Onderhoud. Deze harmonisatieafspraak wordt toegepast door inspectie-instelling bij de uitvoering van een inspectie brandbeveiliging volgens het bouwbesluit.

Per 1 januari 2022 gaan de gewijzigde Certificatieschema’s Onderhoud BMI en OAI van kracht. Per deze datum zijn gecertificeerde Onderhoudsbedrijven voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gehouden het certificatiemerk onderhoud BMI en OAI te gebruiken op de rapporten van onderhoud.

De eindgebruiker én de Inspectie-Instelling kunnen aan het certificatiemerk zien dat het onderhoud is uitgevoerd door een gecertificeerd Onderhoudsbedrijf. Aan de hand van het certificatiemerk kan de Inspectie-Instelling zien welke inspectiemethode toegepast kan worden.
Harmonisatieafspraak 2021-06 Onderhoudsrapporten BMI en OAI geeft hiermee de mogelijkheid om een inspectie met minder diepgang uit te voeren, ondanks dat er geen onderhoudscertificaat is afgegeven.

Inspectiemethode:
Binnen het CCV-Inspectieschema brandbeveiliging zijn inspectiemethoden vastgelegd. Op basis van de gewijzigde schema’s voor Onderhoud BMI/OAI en de harmonisatieafspraak 2021-06 kan de Inspectie-Instelling vanaf 1 januari 2022 de volgende methoden toepassen:

Zonder Onderhoudscertificaat Lange kolom inspectie
Zonder Onderhoudscertificaat, met Rapport van Onderhoud + certificatiemerk Korte kolom inspectie
Met Onderhoudscertificaat Korte kolom inspectie

Voordeel voor de eindgebruiker
Met de nieuwe certificatieschema’s Onderhoud BMI/OAI én de harmonisatieafspraak ‘2021-06 Onderhoudsrapporten BMI en OAI’, heeft de Inspectie-Instelling de mogelijkheid om de inspectie uit te voeren op basis van de ‘verkorte kolom’. Hiermee kunnen zij enkele onderdelen van de inspectie laten vervallen wat resulteert in een inspectie met minder diepgang. Dit kan voor de eindgebruiker een financieel voordeel opleveren.

Wat zijn harmonisatieafspraken?
Een harmonisatieafspraak is een afspraak die inspectie-instellingen hanteren voor eenduidige beoordeling van een vaker voorkomende situatie die op verschillende manieren kan worden beoordeeld.

Download:
De harmonisatieafspraken kunt u downloaden op de website van het CCV.
Direct downloaden kan hier: Harmonisatieafspraak 2021-06 Onderhoudsrapporten BMI en OAI

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan contact met ons op via 088-9985100 of stuur een emailbericht naar:

Kiwa R2B: NL.info.r2b.fss@kiwa.com
Kiwa NCP: NL.info.ncp.fss@kiwa.com