28 april 2021

Harmonisatieafspraken BORG-B en BORG-E gepubliceerd

Per 1 april heeft het CCV nieuwe harmonisatieafspraken gepubliceerd die van toepassing zijn op de CCV-Certificatieschema’s BORG-B en BORG-E. Tevens is in het document nu aangegeven op welk BORG-schema de harmonisatieafspraak van toepassing is. 

Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificatie-instellingen over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de certificatieschema’s BORG-B en BORG-E en de onderliggende VRKI 2.0.

Voor de volgende onderwerpen zijn nieuwe harmonisatieafspraken opgenomen:

  • Afgifte certificaat
  • Akoestische alarmgevers
  • Kwalificatie TBV / TBMB
  • Partiële beveiliging

Toelichting harmonisatieafspraken:

Afgifte certificaat (BORG-B en BORG-E)
Het BORG certificaat moet worden afgegeven voor het geleverde werk. In de voorgaande harmonisatieafspraak werd aangegeven dat het BORG certificaat mag worden afgegeven voor het geleverde werk. Dit leek te suggereren dat de installatie niet onder certificatie hoeft te worden gerealiseerd.

De strekking van dit besluit is dat een installatie dat geleverd wordt op een lagere risicoklasse dan de vastgestelde risicoklasse, ook dient te worden gecertificeerd. Op het certificaat wordt de vastgestelde risicoklasse én de uitgevoerde risicoklasse vermeld.

Akoestische alarmgevers (BORG-E)
Bij akoestische alarmgevers wordt vastgesteld of ze functioneren. Via de specificaties (administratief) wordt vastgesteld of ze voldoen aan de eisen.
Toelichting: Bij akoestische alarmgevers ontbreekt in tabel 2.3 de functionele test (F).

Kwalificatie TBV/ TBMB (BORG-B)
Voor de monteur BORG-B zijn in het schema geen kwalificaties opgenomen. De reden hiervoor is dat er geen opleidingen zijn voor de monteur mechanische beveiliging. Deze harmonisatie maakt het mogelijk dat een gediplomeerd TBMB-er een monteur binnen het bedrijf kwalificeert.

Partiële beveiliging (BORG-B en BORG-E)
Regelmatig zijn projecten niet binnen 1 risicoklasse te certificeren. Ook wordt er vanwege een financieel voordeel maatwerk geleverd waardoor een project binnen 2 verschillende risicoklassen valt. In deze gevallen wordt partiële beveiliging toegepast. Het certificaat wordt afgegeven op de laagste risicoklasse. Op het certificaat en in het beveiligingsplan dient de partiële beveiliging te worden omschreven.

Downloaden

De harmonisatieafspraken zijn vanaf heden te downloaden van onze productpagina BORG Inbraakbeveiliging.

Direct downloaden kan hier: Harmonisatieafspraken BORG-B en BORG-E 01-04-2021

Meer informatie
Heeft u vragen over de harmonisatieafspraken, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of per email op nl.info.ncp.fss@kiwa.com.