28 oktober 2019

Harmonisatieafspraken BORG Versie: 15 oktober 2019 gepubliceerd

Op 15 oktober 2019 heeft het CCV de Harmonisatieafspraken BORG Versie 15 oktober 2019 gepubliceerd. 

Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen van BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in het CCV Certificatieschema BORG.

Soms loopt de techniek vooruit op de regelgeving. In dergelijke gevallen maken de certificatie-instellingen onderling afspraken hoe zij hiermee omgaan. BORG gecertificeerde beveiligingsbedrijven worden dan op dezelfde manier beoordeeld. Dit zijn de harmonisatieafspraken.

Per 15 oktober 2019 zijn er 2 harmonisatieafspraken toegevoegd:

Onderwerp Harmonisatieafspraak Opmerking
Intakedocument Overal waar in BORG PvE staat moet “intakedocument” worden gelezen. De VRKI vraagt om een intakedocument en de BORG regeling om een PvE. Deze worden aan elkaar gelijk gesteld.
Her-certificering Elke 5 jaar moet opnieuw het risico worden bepaald van de op dat moment geldende VRKI. Als het risico niet is gewijzigd en de maatregelen nog steeds passend zijn hoeft er niets aangepast te worden en kan een nieuw certificaat worden afgegeven voor een periode van 5 jaar.

De harmonisatieafspraken BORG Versie 15 oktober 2019 zijn vanaf heden van onze website te downloaden. 

Direct downloaden kan hier: Harmonisatieafspraken BORG Versie 15 oktober 2019