2 augustus 2019

Harmonisatieafspraken voor sprinklerinstallaties, rookbeheersing en BMI-OAI gepubliceerd

In juli heeft het CCV diverse harmonisatieafspraken gepubliceerd. Het betreffen afspraken voor sprinklerinstallaties, rookbeheersingsinstallaties en brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Sprinklerbeveiliging
Per 1 juli heeft het CCV een harmonisatieafspraak over onderhoud van sprinklerinstallaties vastgesteld. Het betreft 2019-04 Onderhoudsnorm Sprinklerinstallaties. De harmonisatieafspraak is nodig in verband met Technisch Bulletin 80 Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties. Hij is voorbereid door het Deskundigenpanel VBB-systemen.

Rookbeheersing
Per 26 juli heeft het CCV 2 harmonisatieafspraken voor rookbeheersing vastgesteld. Het betreft 2019-06 Voedingsbewaking luchttoevoeropeningen (NPR 6095) en 2019-07 Afstand van rookluiken tot rookscheiding (NEN 6093). Ze zijn voorbereid door het Deskundigenpanel RBI.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
Per 1 juli heeft het CCV een harmonisatieafspraak voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties vastgesteld. Het betreft 2019-05 Onvolledige opdracht voor inspectie BMI-OAI. De harmonisatieafspraak is nodig in verband met de bepalingen in het Bouwbesluit over inspectie. Hij is voorbereid in de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging.

De Harmonisatiebesluiten zijn te downloaden van de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).