6 juni 2023

Herziening certificatieschema’s VBB leveren en VBB onderhouden

Het CCV is gestart met de herziening van de certificatieschema's Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen). Momenteel vinden er diverse overleggen plaats binnen de werkgroepen om de schema’s aan te passen naar versie 5.0.

Binnen de werkgroepen zijn vertegenwoordigers aanwezig van de VBB-Installateurs, de VSI, het CCV en de certificatie-instellingen, waaronder Kiwa NCP. Van deze achterban is input gevraagd voor de aanpassing van de VBB-schema’s. De huidige interpretatiebesluiten worden eveneens opgenomen in de herziene versies van de VBB-schema’s voor het leveren en onderhouden van VBB-systemen. Naar verwachting worden de nieuwe schema’s in het derde kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de certificatieschema’s leveren en Onderhouden van VBB-systemen, kijk dan eens op onze productpagina: Certificering volgens het Certificatieschema VBB-systemen (Sprinkler)

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via NL.info.ncp.fss@kiwa.com of via telefoonnummer 088-9985100.

 

Over de Certificatieschema’s VBB-systemen

De certificatieschema's VBB-systemen (Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen) zijn gericht op het certificeren van bedrijven die VBB-installaties leveren en onderhouden.

Een bedrijf kan zich op basis van onderstaande schema’s laten certificeren:

  • Certificatieschema Leveren VBB-installaties
  • Certificatieschema Onderhoud VBB-installaties

De levering en het onderhoud van VBB-installaties is het werk voor specialisten. Het spreekt voor zich dat personen die zich bezighouden met het ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen en opleveren goed opgeleid moeten zijn. Daarom biedt Kiwa FSS diverse opleidingen en trainingen aan.

Een greep uit ons trainingsaanbod: