17 januari 2022

Het belang van onafhankelijk geteste Lithium-Brandblussers volgens NTA 8133

In november 2021 heeft NEN de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8133:2021 gepubliceerd. Deze NTA bevat eisen voor lithium-accublussers. Alleen blustoestellen die aan deze eisen voldoen mogen de NTA 8133 markering gebruiken. Diverse leveranciers hebben inmiddels gebruik gemaakt om hun brandblussers te laten testen conform de NTA 8133:2021.

Lithium-ion batterijen, zoals gebruikt in e-bikes en mobiele telefoons, kunnen branden. Een dergelijke brand is lastig te blussen. Bij deze apparaten word over het algemeen gebruik gemaakt van LiPo pouche cellen. Deze cellen hebben de eigenschap om enorm veel energie op te nemen en een heftig vuurbeeld te geven op het moment dat er een Thermal Runaway optreedt. In de NTA 8133:2021 is een testmethode opgenomen om draagbare blustoestellen te testen op hun bluscapaciteit bij een Lithiumbrand.

Bij de aanschaf van een brandblusser, die geschikt is voor lithium branden, is het dan ook van belang om te weten dat er een test is uitgevoerd volgens de NTA 8133-2021 en dat hier onafhankelijk testinstituut bij betrokken is om de test en testmethode te valideren.

Test door Kiwa
Kiwa zorgt als onafhankelijk testinstituut voor de waarneming van de test, verslaglegging en het eindrapport waarin het resultaat van de blustest wordt opgeschreven.

Inmiddels zijn er diverse leveranciers die hun brandblussers met positief resultaat hebben laten testen volgens de NTA 8133:2021.

Meer weten over deze test? Klik dan hier: 
NTA 8133 test Lithium Brandblussers
Lithium brand test NTA 8133.jpg

Bluscapaciteit
Bij de projectie van blustoestellen is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de bluscapaciteit.

Tijdens de NTA 8133:2021 testen wordt er gewerkt met brandblussers met een inhoud van 9 liter. Met deze hoeveelheid blusstof wordt ongeveer 600 Wh geblust. Dat is vergelijkbaar met een fietsaccu.

Brandblusser projecteren in een garage voor motorvoertuigen of op locaties waar wordt gewerkt met Lithium energiedragers die een grotere capaciteit hebben dan 600 Wh is weinig zinvol. In een auto met een Lithium energiebron zit ongeveer 13 KWh aan energie. De vuurlast van de rest van het voertuig niet meegerekend zal je met een draagbaar blustoestel een brand in de energiedrager nooit kunnen blussen. Daar zijn dan andere technieken van brandbestrijding voor nodig.

Het belang van beschermingsmiddelen
Bij het verbrandingsproces van een Lithium cel komen veel schadelijke stoffen vrij. Naast de verbranding van de plastic verpakking komt er bij een dergelijke brand ook waterstoffluoride vrij. Personen lopen een ernstig gezondheidsrisico wanneer zij in aanraking komen met de giftige dampen die hierbij vrijkomen. Bij lichte blootstelling aan deze dampen is vaak al medische behandeling noodzakelijk.

Het gebruik van beschermingsmiddelen en ventilatie is dan ook essentieel. Denk hierbij aan het gebruik van adembescherming of een volgelaatsmasker. In de NTA 8133:2021 is de ventilatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), bij de projectie van een lithium brandblusser, dan ook als advies opgenomen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het testen van Lithium brandblussers volgens de NTA 8133:2021 door Kiwa? Kijk dan eens op onze productpagina NTA 8133 Testen Lithium brandblussers.