4 november 2019

Het CCV publiceert Technisch Bulletin Mengen van zwaarschuimconcentraten (TB81)

Het CCV heeft per 1 november 2019 Technisch Bulletin 81 Mengen van zwaarschuimconcentraten gepubliceerd. Dit Technisch Bulletin (TB) heeft betrekking op installaties die blussen met schuim.

VBB-systemen beheersen en blussen een brand met een blusmedium, bijvoorbeeld water. In specifieke omstandigheden kan door middel van bijmenging van een schuimvormend middel (SVM) een blusschuim worden verkregen dat de effectiviteit van het opgebrachte water verhoogt. Elke blusschuiminstallatie beschikt over een voorraad SVM.

De normering gaat ervan uit dat er een SVM van 1 type wordt gebruikt. SVM-fabrikanten doen voortdurend onderzoek naar verbetering van de chemische samenstelling van het concentraat. Bij wijziging van de chemische samenstelling zou eigenlijk de SVM-voorraad moeten worden vervangen. Dit is echter duur, milieubelastend en de overheid stelt het niet verplicht. Gevolg is dat er vaak SVM-concentraten worden gemengd. Vraag is dan of het mengsel nog wel de juiste eigenschappen heeft. Dat zou eigenlijk van tevoren moeten worden getest. TB 81 biedt daarvoor nu een oplossing.

Voor onderhoudsbedrijven is er een voorbeeldbrief gemaakt waarmee zij hun klanten kunnen informeren. Gebouwgebruikers moeten vóór 1 januari 2021 een inventarisatie hebben gedaan, en vóór 1 januari 2022 vervolgacties.

Downloads:
Het Technisch Bulletin TB81 én de voorbeeldbrief 'Introductie TB81 door Onderhoudsbedrijven bij klanten' zijn te downloaden van de website van het CCV