6 juli 2021

Hillson als eerste gecertificeerd volgens vernieuwde BRL K21024

Hillson B.V., gespecialiseerd in de beveiliging van bouwplaatsen, behaalde onlangs als eerste het certificaat volgens de vernieuwde beoordelingsrichtlijn K21024 ‘Security and Safety of Construction Sites’. Het bedrijf uit Alphen aan den Rijn behaalde als eerste beveiligingsbedrijf alle drie de scopes van de vernieuwde richtlijn.

Volgens Kiwa-schemamanager Leon van Oudenaarden heeft Hillson tijdens de bedrijfsaudit laten zien dat het voldoet aan de eisen die deze beoordelingsrichtlijn stelt aan het kwaliteitssysteem, de installatie van de beveiligingssystemen, de inzet van de juiste apparatuur en de medewerkers. De positief afgeronde audit resulteerde in een bedrijfscertificaat voor Hillson B.V. met de volgende scopes:

  • Scope 1: Tijdelijke elektronische beveiligingssystemen, niveau 1 t/m 4;
  • Scope 2: Tijdelijke toegangscontrolesystemen, niveau 1 t/m 3;
  • Scope 3: Tijdelijke brand- en ontruimingsinstallaties, niveau 1.

IMG_5801 600-450.jpg
Pim Rijlaarsdam, directeur techniek van Hillson (links) ontvangt het bedrijfscertificaat uit handen van Mischa van der Geld, unitmanager Kiwa NCP (midden) en schemamanager Leon van Oudenaarden (rechts).

Waarom een nieuwe versie van het schema?
Vanuit de ervaringen die opgedaan zijn bij de toepassing van de Beoordelingsrichtlijn bleek er behoefte aan uitbreiding van de scope te zijn. Ook de gewijzigde Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (RPBR) is meegenomen in deze nieuwe versie van de BRL.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De naam van het schema is gewijzigd van BRL K21024 Bouwplaatsbeveiliging naar BRL K21024 Security and Safety of Construction Sites;
  • Scope 2 en scope 3 zijn nieuw toegevoegd aan het schema;
  • In scope 1 is de wijziging van de RPBR opgenomen in de kwalificaties. Bij de toepassing van camerasystemen is het diploma Projecteringsdeskundige VSS verplicht.

Door het toevoegen van de scopes voor tijdelijke toegangscontrolesystemen en tijdelijke Brandbeveiliging – wordt niet alleen bewaakt op ongewenste bezoekers. Het draagt ook bij aan de arbeidsveiligheid van personen die werkzaam zijn op het terrein en kan de certificaathouder haar klanten ondersteunen bij het invullen van haar zorgplicht op de bouwplaats.

Daarnaast geeft de scope voor tijdelijke toegangscontrole systemen niet alleen de mogelijkheid beter te controleren of alle personen die toegang hebben tot het terrein daar ook mogen zijn, maar ook of ze voldoen aan aanvullende eisen, bijvoorbeeld of ze in bezit zijn van een geldig VCA certificaat. Dit draagt uiteindelijk ook bij aan de veiligheid op de bouwplaats.

Wat betekent dit voor uw klant?
Met het certificaat dat is afgegeven op de installatie(s) heeft uw klant een bewijs in handen van een kwalitatief goede oplevering waarmee uw klant bij de verzekeringsmaatschappij vaak korting kan krijgen op de verzekeringspremie of reductie op het eigen risico.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de vernieuwde BRL K21024 ‘Security and Safety of Construction Sites’, neem dan contact met ons op via +31 88 998 5100 of NL.info.ncp.fss@kiwa.com.