14 januari 2021

Hoe komen we tot de juiste selectie van de te testen sprinklerkoppen?

Het uitvoeren van inspectie en het testen van sprinklerkoppen is essentieel om vertrouwen te houden in de doeltreffendheid van een sprinklersysteem. Het testen van sprinklers die al geruime tijd in gebruik zijn, geeft een goed inzicht in het functioneren van deze oudere sprinklers.

In de sprinklervoorschriften en de CCV-schema’s voor VBB-systemen zijn criteria opgenomen t.a.v. de testfrequentie en de omvang van de steekproefgrootte. In de praktijk blijkt echter dat de selectie van de steekproef niet op eenduidige wijze wordt genomen.

Wilt u weten hoe we tot de juiste selectie komen?
In de ‘Whitepaper Testen sprinklerkoppen’ van Kiwa FSS Testing vindt u informatie om tot de juiste selectie van de te testen sprinklers te komen.

Download
Deze ‘Whitepaper Testen Sprinklerkoppen’ kunt u downloaden van onze productpagina Kiwa FSS Testing: testlab voor sprinklers.

Direct downloaden: Whitepaper Testen Sprinklerkoppen 

Kiwa FSS Testlab
Bij Kiwa FSS hebben we een eigen testlab voor sprinklers. In dit nieuwe testlab kunnen wij de sprinklerkoppen voor u beproeven op basis van de NEN-EN 12259-1, ISO 6182-1 en ISO 6182-7.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via email op NL.testlab.fss@kiwa.com of telefonisch op +31 (0)88 998 51 00.