30 september 2022

Inspectiepunt controleren sleutelbuis vervalt

Op 27 september 2022 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de harmonisatieafspraak ‘Inspectie Brandbeveiliging 2022-03 – Sleutelbuis, sleutelkluis of sleuteldepot’ gepubliceerd.

Bij inspectie bleek dit veelal een afkeurpunt, doordat eindgebruikers vaak geen sleutel van de sleutelkluis voorhanden hadden. Met deze harmonisatieafspraak is het controleren van de inhoud van de sleutelbuis, sleutelkluis of het sleuteldepot bij inspectie niet meer nodig. Gebruikers blijven verantwoordelijk voor de toegang van de brandweer tot het pand bij calamiteiten. Zij dienen hiervoor zelf afspraken te maken met de brandweer.

Wilt u de harmonisatieafspraak downloaden? Klik dan hier: Harmonisatieafspraak 2022-03 Sleutelbuis, sleutelkluis of sleuteldepot

Vragen:
Heeft u vragen naar aanleiding van de harmonisatieafspraak, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of mail naar NL.info.r2b.ff@kiwa.com.

Sleutelkluis 618-150.png