23 januari 2020

Interpretatiebesluit over onderhoudsplannen voor brandmeldinstallaties

Het CCV heeft een interpretatiebesluit over onderhoudsplannen voor brandmeldinstallaties gepubliceerd. Het interpretatiebesluit is opgesteld door NEN en het CCV en is bedoeld om de administratieve lasten te verminderen.

Volgens NEN 2654-1 en 2 moet voor elke brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie een onderhoudsplan worden opgesteld. Dat plan moet worden ondertekend door de onderhouder, de fabrikant/leverancier en de gebruiker. Voor de onderhoudsbedrijven bleek het lastig om de fabrikant te laten tekenen voor onderhoudsplannen voor standaard brandmeldinstallaties, waar standaard onderhoud werd uitgevoerd, zoals voorgeschreven in NEN 2654-1 en 2.

Met het interpretatiebesluit is ondertekening van het onderhoudsplan door gebruiker en fabrikant alleen nog verplicht voor brandmeldinstallaties waarvan het onderhoud afwijkt van de standaard als omschreven in de NEN2654.

De normcommissie is van plan om bij een volgende wijziging van NEN 2654-1 en 2 de norm op dit punt te wijzigen.

Toepassing onder de Certificatieschema’s BMI en OAI
Het Interpretatiebesluit kan vooralsnog nog niet worden toegepast onder de Certificatieschema’s BMI en OAI. Het interpretatiebesluit zal echter wel als basis dienen voor een nog door het College van Belanghebbenden Brand vast te stellen certificatieafspraak.

Zodra de certificatieafspraak gepubliceerd is, kan deze worden toegepast door gecertificeerde BMI en OAI onderhoudsbedrijven.

Interpretatiebesluiten deskundigenpanel BMI-OAI
De Interpretatiebesluiten deskundigenpanel BMI-OAI kunt u downloaden van de website van het CCV.