10 juni 2021

Interpretatiebesluit voor bewaking van vluchtroutes Brandmeldinstallaties

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft in juni een interpretatiebesluit gepubliceerd over de bewaking van vluchtroutes. Het interpretatiebesluit maakt duidelijk waar brandmelders geplaatst moeten worden als een vluchtroute uit een ruimte niet direct naar buiten maar eerst door een andere ruimte leidt. En dan in het bijzonder uit een ruimte met volledige bewaking door een ruimte met een andere functie, die niet volledig bewaakt hoeft te zijn.

Bijvoorbeeld:
Een parkeergarage hoort volledig te worden bewaakt. Maar als een vluchtroute vanuit die parkeergarage door een kantoorgebouw loopt, in hoeverre is bewaking van die hele vluchtroute dan verplicht? Hierover bestaan verschillen van inzicht. Doel van dit interpretatiebesluit is dat gebouwgebruikers, leveranciers, inspecteurs, vergunningverleners en brandweer in concrete gevallen steeds tot hetzelfde antwoord komen.

Download het interpretatiebesluit hier:
2021-01 –Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties

Dit besluit komt in plaats van harmonisatieafspraak 4.4 Bewaking trappenhuizen in geval van gedeelde gebruiksfunctie uit Harmonisatie-afspraken voor Inspectie VBB-BMI-OAI RBI - versie 2.0 - 01-10-2020.