4 december 2020

Interpretatiebesluiten brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

Het deskundigenpanel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft interpretaties vastgesteld voor brandmeldinstallaties (NEN 2535) en ontruimingsalarminstallaties met stil-alarm (NEN 2575-4). Deze gaan over onduidelijkheden in de norm, bijvoorbeeld over plaatsing van melders in kleine ruimtes en bewaking ervan.

De interpretaties zijn gebaseerd op harmonisatieafspraken die inspectie-instellingen gebruiken. 

Wat zijn Interpretatiebesluiten:
In de praktijk komen installateurs situaties tegen waar de norm onduidelijk is. Dan wordt er gebruik gemaakt van een interpretatie van de norm. Het deskundigenpanel BMI-OAI stelt deze interpretatiebesluiten op.

Het Deskundigenpanel 
In de praktijk komen installateurs situaties tegen waar de norm onduidelijk is. Het panel zoekt dan naar een verduidelijking die past bij de norm.
Het deskundigenpanel BMI-OAI stelt vervolgens de interpretatiebesluiten op.

Het deskundigenpanel is ingesteld door de Commissie van belanghebbenden Brandbeveiliging en heeft mandaat voor interpretatie van normbepalingen die onduidelijk zijn.

Alle interpretatiebesluiten zijn te downloaden van de webpagina Interpretatiebesluiten deskundigenpanel BMI-OAI van het CCV.