15 november 2022

Inwendig leidingonderzoek van belang voor de betrouwbaarheid van een sprinklersysteem

Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen hebben een belangrijke taak; het zorgen voor het blussen, beheersen en voorkomen van brand. Het correct en tijdig functioneren van het systeem is cruciaal tegen het snel ontwikkelende karakter van brand. Een inspectie van het leidingnet door Kiwa Fire Safety & Security helpt u ervoor te zorgen dat aan de functionele en technische eisen van het systeem wordt voldaan.

Brandblussystemen zijn complexe systemen. Het systeem begint in de pompkamer met de alarmkleppen, die een reeks grote leidingnetwerken volgen die leiden naar de sprinklers in het gebouw. Bij ingebruikname van deze systemen wordt vooraf het hydraulische vermogen van het systeem berekend. Dit wordt bepaald door de gevarenklasse en gebruiksfunctie van het gebouw. Dit zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid blusmiddel voldoende is om een eventuele brand te blussen.

De invloed van corrosie

Net als de meeste materialen zijn brandblussystemen onderhevig aan corrosie en de negatieve effecten hiervan. Corrosieverschijnselen zoals scheuren, tuberkelvorming en putcorrosie beïnvloeden brandblussystemen zodanig dat de C-factor, de wrijvingsfactor van de leidingen, aanzienlijk wordt verlaagd en daarmee het hydraulisch vermogen van het systeem wordt verlaagd. Dit betekent dat de sprinklers niet de juiste hoeveelheid water geleverd krijgen vanwege het hydraulisch verliezen in het leidingwerk door corrosie en de vermindering van de effectieve diameter van de leidingen. Dit verhoogt het risico op het niet goed beheersen en blussen van branden die kunnen ontstaan. De verschijnselen van corrosie hebben ook een negatieve invloed op de fysieke eigenschappen van de leidingen, die kunnen leiden tot lekkages.

Inwendige leidinginspectie door Kiwa

Een tijdige signalering van corrosie is dan ook van belang voor de betrouwbaarheid van het sprinklersysteem. Een periodieke inspectie van het inwendige leidingnet van het sprinklersysteem is een goed middel om te zien of de prestatie-eis van het sprinklersysteem nog voldoet.

Kiwa Fire Safety & Security voert de inwendige leidinginspecties van deze systemen uit door middel van een endoscopische camera. Tijdens de inspectie wordt gekeken naar de aanwezigheid van corrosie, de fysieke toestand binnen het leidingnet van het vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussysteem en daarmee de hydraulische prestaties van het systeem niet nadelig beïnvloedt wordt, zodat het doel van het blussen en beheersen van brand blijvend wordt bereikt.

De inspectie inwendig leidingonderzoek wordt uitgevoerd op basis van het ‘CCV-Inspectieprotocol, Inwendige inspectie sprinklerinstallaties‘.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inspectie van het inwendige leidingnet? Kijk dan op onze productpagina Inwendige leidinginspectie sprinklerinstallaties.

Heeft u hierna nog vragen? Stuur dan een emailbericht naar NL.blusvin.r2b.fss@kiwa.com of neem telefonisch contact met ons op 088-9985100.

 

Trainingen Sprinklerinstallaties