9 mei 2022

Kiwa FSS inspecteert De Zalmhaven

Kiwa FSS heeft een bijdrage geleverd aan de brandveiligheid in de Zalmhaventoren te Rotterdam. Iets waar we best trots op zijn! Op maar liefst vier disciplines heeft Kiwa FSS mogen meewerken aan dit schitterende complex. Het gaat dan om het initieel opleveren van het sprinklersysteem, brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem en het rookbeheersingssysteem. Daarnaast is Kiwa tijdens de realisatie van het gebouw nauw betrokken geweest op het gebied van bouwkundige brandveiligheid.

Met een hoogte van 215 meter omvat De Zalmhaven toren I de hoogste wolkenkrabber van de Benelux. Het totale complex (Zalmhaven toren I, II en III) telt in totaal 452 appartementen en penthouses, 33 herenhuizen, een parkeergarage, kantoren, commerciële ruimtes, een daktuin en een restaurant. Het spreekt voor zich dat de brandveiligheid in dit gebouw optimaal moet zijn. De Zalmhaven Depositphotos_530596536_XL_650.jpg

Met de hoogste verblijfsvloer op ca. 200 meter hoogte valt het project Zalmhaven toren niet binnen de kaders van het Bouwbesluit en heeft Peutz een masterplan brandveiligheid opgesteld, voor zowel de High-rise (toren I) als de Mid-rise (toren II en III inclusief parkeergarage). In samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam en overige betrokken partijen heeft Peutz, in het kader van gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit, de eisen vastgelegd waaraan het brandveiligheidsconcept en de brandbeveiligingssystemen moeten voldoen.

Beoordeling masterplan en basisontwerp en detailontwerp door Kiwa R2B
Kiwa R2B heeft op basis van het CCV Inspectieschema in een vroeg stadium de beoordeling van het masterplan en het gedetailleerde basisontwerp van de brandbeveiligingssystemen uitgevoerd.

Voor het brandmeldsysteem heeft dit voor Zalmhaven toren I geresulteerd in een bewakingsomvang die gedeeltelijke bewaking omvat in de verkeersruimten van de woningen, de trappenhuizen, kantoren, commerciële ruimten, centrale entree en de bergingen. Het panorama restaurant wat zich bevindt op de 57e en 58e verdieping is voorzien van volledige bewaking. Om de externe alarmorganisatie tijdig te waarschuwen is voorzien in rechtstreekse doormelding naar de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Voor het ontruimingsalarmsysteem is voorzien in luid alarm type A waarbij dit zich in de woningen beperkt tot de entreehal van de woningen. In het ontruimingsconcept is rekening gehouden met een gefaseerde ontruiming. Bij een brandmelding op een verdieping wordt de betreffende verdieping, de verdieping onder de brandmelding en twee verdiepingen boven de brandmelding direct ontruimt.

Na goedkeuring van het basisontwerp is door de brandbeveiligingsbedrijven Novar nederland, ULC Installatietechniek en HCPS gestart met het uitwerken van het detailontwerp. Dit detailontwerp is in fasen aangeleverd aan Kiwa R2B, waarbij uiteindelijk het totale detailontwerp is goedgekeurd.

Soepel verlopen initiële inspecties door tussentijdse inspecties
Kiwa R2B is door BAM Bouw en Techniek vanaf begin 2018 betrokken bij het proces om te komen tot certificering van de brandbeveiligingssystemen. Kiwa FSS heeft op maar liefst vier disciplines mee mogen werken aan dit schitterende complex. Het gaat dan om het initieel opleveren van het Sprinklersysteem, Brandmeld- en Ontruimingsalarmsysteem en het Rookbeheersingssysteem. Daarnaast is Kiwa tijdens de realisatie van het gebouw nauw betrokken geweest op het gebied van bouwkundige brandveiligheid.

De Zalmhaven heeft 61 verdiepingen en is op een bijzondere manier opgebouwd. BAM Bouw en Techniek heeft samen met Civiele technieken de Boer een hijsloods ontwikkeld. Bij de bouw van de Zalmhaven is gebruik gemaakt van deze hijsloods, waarbij per week één verdieping gerealiseerd is.

Hierdoor kon Kiwa R2B tijdens de montagefase diverse tussentijdse inspecties uitvoeren, om te beoordelen of de gewenste uitvoeringskwaliteit werd gerealiseerd. Door deze tussentijdse inspecties en het continu bijsturen van het realisatieproces zijn de initiële inspecties van de brandbeveiligingssystemen soepel verlopen.

De initiële inspectie van het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem en de hiermee samenhangende bouwkundige en organisatorische maatregelen, zijn in samenwerking met Bectro Installatietechniek en Novar Nederland uitgevoerd.

Dit heeft, door de constructieve opstelling van de genoemde bedrijven, zonder herinspecties geleidt tot een positief eindresultaat voor het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem.

Als na een lange en intensieve periode van samenwerken er een inspectiecertificaat kan worden overhandigd dan geeft dat ontzetten veel voldoening’, aldus Edwin van Troost (Senior Projectleider – Manager Operations.