30 september 2021

Kiwa inspecteert brandveiligheid Hartelkering

Als onderdeel van de Europoortkering beschermt de Hartelkering bij Spijkenisse een groot deel van Zuid-Holland tegen overstromingen. Het is uiteraard cruciaal dat ook dit gedeelte van de Deltawerken onder alle omstandigheden blijft functioneren. Dat betekent ook dat de brandmeld- en ontruimingsinstallatie in de Hartelkering continu in optima forma moet zijn. Kiwa R2B inspecteerde daarom onlangs weer, met goed eindresultaat, deze installatie.

De Hartelkering en de Maeslantkering waren in 1997 het laatste gedeelte van de Deltawerken dat werd opgeleverd. Samen met de dijken in de Nieuwe Waterweg zorgen de keringen ervoor dat de Rotterdamse haven (en dus een groot deel van Zuid-Holland) wordt beschermd tegen overstromingen. De Europoortkering werkt volledig automatisch, bij risicovolle weersomstandigheden wordt de kering zonder menselijke tussenkomst gesloten. Voor het laatste gebeurde dat tijdens de januaristorm van 2018.

Inspectie Hartelkering door Corné Klem 650.jpg

De Hartelkering bestaat uit twee keringen die zijn geplaatst tussen vier gigantische betonnen pijlers. Deze pijlers zijn toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden. Hoewel vanuit het Bouwbesluit in de pijlers géén brandmeld- en ontruimingsinstallatie noodzakelijk is, koos Rijkswaterstaat er toch voor deze aan te brengen. Niet alleen om bij calamiteiten de veiligheid te garanderen van eventueel aanwezige technici, maar ook om te voorkomen dat de kering bij brand niet meer naar behoren functioneert.

Om het functioneren van de Hartelkering te borgen, laat Siemens als erkend Branddetectiebedrijf de brandmeld- en ontruimingsinstallatie jaarlijks inspecteren. Kiwa R2B-inspecteur Corné Klem beklom daarvoor eind september de tientallen meters hoge trappen in alle vier de pijlers en checkte de werking van de installaties in de kering zelf en het bijbehorende controlegebouw. Met goed resultaat!

Inspectie Hartelkering met Corné Klem.jpg
Kiwa R2B Inspecteur Corné Klem